"Racisme niet de oorzaak van radicalisering"

Volgens de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) is racisme een gevolg -niet een oorzaak - van de problemen in onze samenleving. Hij verwijst naar sommige bevolkingsgroepen die volgens hem te weinig de attitude hebben om een opleiding te volgen en werk te zoeken. "Ik heb nog nooit een Aziatische migrant ontmoet die zegt slachtoffer van racisme te zijn", zei De Wever vanavond in Terzake.

Eerder vandaag had de Antwerpse burgemeester al met klem ontkend dat zijn uitspraken van zaterdag over een "gefaald migratiebeleid en integratiebeleid"- dat aan de basis zou liggen van de huidige problemen rond radicalisering en Syriëstrijders- ook een kritiek vormden op de vorige en huidige Vlaamse regering, waar N-VA deel van uitmaakt.

Die regeringen hebben immers "een kentering ten goede ingezet", vindt De Wever. Ook de huidige federale regering heeft volgens de N-VA-voorzitter "het migratiebeleid intussen omgegooid in de juiste richting". "We dragen nu de gevolgen van het opengrenzenbeleid van de laatste 40 jaar", vindt De Wever. "Dat Vlaanderen buitenproportioneel veel Syriëstrijders telt is zo'n gevolg, net als de discussie rond racisme en discriminatie waar we in Vlaanderen zo mee worstelen", aldus De Wever. Die discriminatie bestrijden door middel van een "eenzijdig repressieve aanpak" vindt hij echter nog steeds geen goed idee. 

Vorige en huidige Vlaamse regering

De vorige en huidige Vlaamse ministers hebben volgens De Wever wel goed werk geleverd. "De N-VA-ministers van Inburgering voerden en voeren een integratiebeleid dat gebaseerd is op inclusief burgerschap", stelt hij. "De focus ligt op wat mensen verbindt, de Nederlandse taal bijvoorbeeld, en rechten gaan gepaard met plichten."

De Wever ontkent tevens dat zijn uitspraken een uithaal waren naar Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), maar stelt naar eigen zeggen alleen vast dat "problemen binnen de gezinnen van geradicaliseerde jongeren niet of veel te laat werden gesignaleerd".

Oorzaak of gevolg

In Terzake herhaalde De Wever vanavond dat oorzaak en gevolg van de radicalisering volgens hem door elkaar gehaald worden. "We plukken nu de zure vruchten van het falende immigratiebeleid. Er is te lang gewacht om een inburgeringsbeleid te ontwikkelen en daardoor zitten we nu met een groot aantal migranten die niet werken."

"De optelsom van negatieve percepties en ervaringen maakt dat je naar een cultuur gaat van wantrouwen. Dat is het gevolg, niet de oorzaak, van onze problemen. Dat wantrouwen vertaalt zich in een heel negatieve attitude tegenover migranten van Noord-Afrikaanse origine."

Volgens De Wever is het zeer moeilijk om voor die laatste groep sociale mobiliteit te organiseren. "Tachtig procent van de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen bestaat uit Berbers. Dat is een gesloten groep met veel wantrouwen tegenover de overheid, een zwak georganiseerde islam en een groep die zeer vatbaar is voor het salafisme."

"De afwijzing komt ergens vandaan", poneert De Wever. "De attitude om opleiding te volgen en werk te zoeken moet er ook zijn. Gewoon zeggen: er is een probleem van racisme en zolang dat niet opgelost is, is alles gepardonneerd, dat klopt niet."

Volgens de N-VA'er wordt racisme dan ook te makkelijk ingeroepen als een excuus voor persoonlijk falen. Toch is ook hij hoopvol. "Sociale mobiliteit creëren is beste sleutel om gevoelens van afwijzing en apartheid te doorbreken."

Meest gelezen