Armoede steeds groter probleem in België

Eén op de vijf Belgen loopt een risico op armoede. Dat blijkt uit het federale jaarboek "Armoede in België", dat vandaag is voorgesteld. De armoede in ons land is de voorbije jaren niet gedaald en dreigt nog meer toe nemen.
Archieffoto

Meer dan twee miljoen Belgen lopen een risico op armoede, stelt het jaarrapport. Ze lopen dat risico omdat ze

 • moeten rondkomen met een inkomen dat onder de armoedegrens ligt,
 • in een huis wonen zonder nodig basiscomfort,
 • leven in een gezin waar weinig of niet in gewerkt wordt.

De armoededrempel betekent dat een alleenstaande het moet stellen met 1.074 euro per maand. Voor een gezin met twee kinderen ligt de armoededrempel op 2.256 euro per maand. Vijftien procent van de Belgen leeft momenteel onder die armoedegrens.

Crisis en besparingen

De onderzoekers besluiten in het rapport dat de aanhoudende crisis in België en Europa de armoede en sociale uitsluiting verergert. "De maatregelen om de eurocrisis te bestrijden, hebben het armoederisico doen toenemen." Maar ze zijn ook kritisch voor het armoedebeleid van de vorige regering-Di Rupo en de besparingen van de huidige regering.

Volgens Isabelle Pannecoucke van de Universiteit Gent zullen de strengere regels voor werklozen en schoolverlaters die de vorige regering heeft doorgevoerd, nog meer mensen in armoede duwen. "Het gaat vooral om alleenstaande gezinnen en mensen die langdurig werkloos zijn. Het valt ook te verwachten dat ook jongeren de dupe zullen zijn van die hervormingen in de werkloosheidsuitkeringen", vertelde ze in het radionieuws.

Door de besparingen die de huidige regering wil doorvoeren, dreigt de armoede in ons land nog verder toe te nemen, stellen de onderzoekers die het jaarraport opgesteld hebben. "Het grootste risico is voor die gezinnen en huishoudens die net boven de armoedegrens leven en die door de besparingen uiteindelijk in de armoede verzeild zullen raken."

Omdat de nadruk op fiscale noodoplossingen ligt, verschuiven sociale maatregelen naar het achterplan, concluderen de onderzoekers.

De cijfers

 • 20 procent van de Belgen loopt een risico op armoede
 • 21,5 van de kinderen loopt een risico op armoede of sociale uitsluiting
 • bij de jongeren is dat 24 procent
 • bij 55-plussers 21,2 procent
 • bij mensen met een laag opleidingsniveau loopt het risico op tot 34,7 procent
 • 69,8 procent van de werklozen loopt een risico op armoede of sociale uitsluiting
 • mensen die huren verkeren vaker in armoede (40,3 procent) dan mensen die een eigen huis hebben (8 procent)
 • 68,4 procent van de niet-EU-burgers leeft in armoede
 • 15 procent van de Belgen leeft onder de armoededrempel
 • bij de eenoudergezinnen leeft 54,2 procent onder de armoededrempel
 • 5 procent van de Belgen verkeert in een situatie van "materiële deprivatie": ze kunnen hun huur of facturen niet betalen, ze kunnen zich niet veroorloven om om de twee dagen een maaltijd met vlees, kip of vis te bereiden, ze kunnen hun woning niet verwarmen, ze hebben geen wasmachine, televisietoestel, telefoon of auto
 • 14 procent van de Belgen leeft in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit

Meest gelezen