Zittenblijven beter in 3e kleuterklas dan in 1e leerjaar

Een jaar overdoen in de derde kleuterklas heeft minder verstrekkende gevolgen dan zittenblijven in het eerste leerjaar. Dat blijkt uit onderzoek aan de KU Leuven dat zo'n 6.000 leerlingen volgde vanaf de derde kleuterklas tot het einde van de lagere school.

Het is een dilemma waar heel wat ouders mee geconfronteerd worden: als mijn kind nog niet helemaal klaar is voor het eerste leerjaar laat ik het dan toch starten of blijft het kind beter nog een jaar in de derde kleuterklas?

In Vlaanderen blijft bijna 1 op de 20 kinderen zitten in de derde kleuterklas. Twee van de drie kinderen die toch overgaan, moeten daarna in de lagere school een jaar dubbelen.

Bij zittenblijven in de derde kleuterklas zegt men dat de kleuter "nog niet schoolrijp is". Volgens onderzoekster Machteld Vandecandelaere wordt dat minder negatief gezien dan zittenblijven in het eerste leerjaar waar de oorzaak in de intelligentie gezocht wordt.

Kinderen die blijven zitten in de derde kleuterklas zijn plots de oudsten van de klas en hebben al bepaalde vaardigheden verworven wat kan leiden tot een boost in het zelfvertrouwen. In de lagere school kan de negatieve connotatie van zittenblijver dan weer leiden tot lagere verwachtingen van leerkrachten, ouders en zittenblijver en die verwachting kan leiden tot lagere prestaties (self-fulfilling prophecy).

Vandecandelaere bekeek de voortgang van 6.000 kinderen door de hele basisschool. Ze vergeleek kinderen die bleven zitten in de derde kleuterklas met leeftijdsgenoten met hetzelfde profiel die wel overgingen. Vandaag verdedigt ze haar doctoraat over dit onderwerp.

Meest gelezen