"Niemand weet wie verzakkingen naast gewestweg moet oplossen"

In Zonhoven zijn de voorbije maanden verschillende putten ontstaan langs de gewestweg N72, de weg naar Beringen. Maar het is niet duidelijk wie die putten moet herstellen.

De putten zijn blijkbaar ontstaan door problemen met de riolering. Ook andere gemeenten worden ermee geconfronteerd. Maar het is niet duidelijk wie het moet oplossen. Vlaanderen is wel bevoegd voor de weg zelf, maar voor de riolering langs die weg bestaat er alleen onduidelijkheid, zegt burgemeester Johny De Raeve (Open VLD).

"We weten allemaal dat Vlaanderen bevoegd is voor onze gewestwegen. Maar wie is precies bevoegd voor de riolering naast die gewestwegen? Dat blijkt momenteel een groot juridisch vacuüm te zijn."

De meeste gemeentebesturen hebben het rioleringsnet onder en naast hun gemeentewegen al overgedragen aan intercommunales zoals Infrax. Zij zorgen nu voor het onderhoud en het beheer van die riolering. Het Vlaams Gewest heeft de riolering onder en naast haar gewestwegen echter niét overgedragen. Dat maakt van het rioleringsnet vandaag op verschillende plaatsen een moeilijk juridisch doolhof.

"Wijzelf kampen met ernstige problemen", zegt De Raeve. "Langs de gewestweg N72 zijn drie grote verzakkingen. Die blijven gewoon liggen omdat de hete aardappel telkens wordt doorgeschoven. We kunnen alleen maar wat lintjes spannen en waarschuwingsborden plaatsen, zodat er geen auto in dendert. Niemand durft zich te engageren, omdat veel gemeenten met hetzelfde probleem kampen."

"Als het gewest op één plaats begint met herstellingen, erkent ze haar verantwoordelijkheid en moet ze in principe alle gelijkaardige problemen in Vlaanderen oplossen. Hetzelfde geldt voor de intercommunales. Daarom durft gewoon niemand beginnen. De oplossing? Wij gaan alvast een ingebrekestelling sturen naar zowel het gewest als Infrax. En we overwegen ook een gerechtelijke procedure."

Meest gelezen