Wettelijke regeling voor drones is klaar

Wie met een drone wil vliegen voor commercieel gebruik, zal een medisch en een theoretisch examen moeten afleggen en via een praktische test zijn stuurvaardigheid moeten aantonen. Dat staat in het koninklijk besluit dat het privé- en commercieel gebruik van drones regelt en dat minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) heeft uitgewerkt.

België wordt het twintigste Europese land dat wetgeving over het privé- en commercieel gebruik van drones uitwerkt, zegt Galant in een mededeling. "Ik ben mij ervan bewust dat de sector continu evolueert en dat België mee moet zijn met deze evolutie."

Privégebruik versus professioneel gebruik

Voor het privégebruik van drones - op privédomein, tot op een hoogte van 30 meter - hebben piloten geen licentie nodig. Voor professioneel gebruik zullen kandidaat-dronespiloten een medisch examen moeten afleggen en kunnen aantonen dat ze een toereikende theoretische kennis hebben van de luchtvaartwereld. Van de kandidaten zal ook een praktische test worden afgenomen. Om daarna hun licentie te behouden, zullen de piloten minimum 2 uur per jaar (6 vluchten) moeten vliegen.

Risicograad bij professionele activeiten

De professionele activiteiten worden in twee categorieën ingedeeld, op basis van hun risicograad. Er kunnen algemene toelatingen worden opgesteld, maar activiteiten die bepaalde goederen of personen in gevaar zouden kunnen brengen (zoals bij het overvliegen van een menigte) worden als "hoog risico" bestempeld. Die zullen geval per geval afgehandeld worden door het directoraat-generaal Luchtvaart. Sowieso zullen professionele drones duidelijk moeten worden ingeschreven en geïdentificeerd.

De toegelaten maximale hoogte is vastgelegd op 300 voet (ongeveer 90 meter). Dit "garandeert de veiligheid van de bemande vluchten en biedt tegelijkertijd aan de drones de mogelijkheid om zowat 90 procent van de in het vooruitzicht gestelde opdrachten uit te voeren", zegt Galant. Voor speciale opdrachten blijft het mogelijk een afwijking te vragen op de toegelaten vlieghoogte.

Vereniging van dronegebruikers "tevreden"

De Belgische vereniging voor onbemande luchtvaart (BeUAS) reageert in "De ochtend" alvast tevreden op de komst van een koninklijk besluit inzake dronegebruik. "Het is een grote stap vooruit, al hadden we toch graag een ontwerp gezien dat meer in overleg met de sector tot stand was gekomen", aldus voorzitter Koen Meuleman.

Wat de vereniging dan graag anders had gezien? "We hadden graag gehad dat de maximale hoogte voor professioneel gebruik iets hoger was geweest. Voor landmeters zouden hoogtes van 100 tot 120 meter pas ideaal zijn." Daarnaast is de vereniging ook nieuwsgierig naar waar de drones allemaal kunnen worden ingezet. "Ook wij willen niet zomaar over een menigte vliegen, maar we willen wel dat de regels werkbaar blijven", aldus Meuleman, die besluit om de volledige tekst af te wachten.

Meest gelezen