"Kunstenbeleid is meer dan subsidies verstrekken"

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) heeft woensdag in het Vlaams Parlement zijn visienota kunstenbeleid voorgesteld. De minister wil onder meer inzetten op ondernemerschap van de kunstensector en op samenwerking. "De rol van het kunstenbeleid moet ambitieuzer zijn dan louter subsidieverstrekker", meldt Gatz.

Sven Gatz heeft de eerste visienota ooit voor een minister van Cultuur in het Vlaams Parlement voorgesteld. De regering Bourgeois bespaart ook op cultuur. Bovendien veranderen de subsidieregels door het nieuwe Kunstendecreet.

Toch wil Gatz de kunstensector slagkrachtig maken. Hij wil dat doen door de versnippering in de subsidies aan te pakken met "duidelijke keuzes". De sector zelf moet zorgen voor "samenwerking en afstemming tussen organisaties en initiatieven". Zo zou het orkest van de Opera van Vlaanderen met deFilharmonie moeten samenwerken rond de inzetbaarheid van musici, Brussels Philharmonic zou met deFilharmonie aan repertoireafstemming moeten doen.

Samenwerking moet ook met de private sector. "Via partnerprojecten kan kunst haar rol als vliegwiel binnen andere domeinen optimaliseren en valoriseren".

Gatz zoekt ook naar andere wegen van financiering voor de sector en werkt daarover aan een witboek, een soort menukaart met financieringsvormen. Daarnaast wil hij werk maken van een "kunstenaarstoelage", een renteloze lening voor kunstenaars. Voor de beeldende kunst komt er een "kunstaankoop", een aankoopbeleid voor hedendaagse kunst, los van de de aankoop van topstukken die nu al bestaat.

Om de zichtbaarheid van Vlaamse kunst in het buitenland te versterken, denkt Gatz onder meer aan "doorbraaktrajecten", subsidies die een kunstenaar of groep eenmaal per carrière kunnen krijgen om een internationale doorbraak te helpen realiseren.

In het luik van de nota over de Vlaamse kunstinstellingen staat een waarschuwing voor het Ballet van Vlaanderen (dat nu samen met de Opera van Vlaanderen het Kunsthuis vormt). Dat zal een minimumaantal voorstellingen in binnen- en buitenland opgelegd krijgen in de volgende beheersovereenkomst, met "een sanctionering in geval de doelstellingen niet worden gehaald".

Gatz wil ook onderzoeken of het Gentse operagebouw opgesteld kan worden voor muziektheater en hedendaagse dans. Het Kunsthuis zou het gebouw niet langer noodzakelijk zelf moeten beheren. "Door het gebouw los te maken van het Kunsthuis kan het operagebouw de deuren openstellen voor een veel breder hedendaags artistiek programma en dus breder publiek".

Meest gelezen