Politie moet overal even streng flitsen

In elke politiezone moet even streng geflitst worden. Dat zijn minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en het College Openbaar Ministerie overeengekomen. Nu hanteren sommige zones een extra marge boven de correctie van 6 km per uur. Voortaan zou bij elke controle de nultolerantie moeten gelden.

Als je geflitst bent, moeten agenten de vastgestelde snelheid sowieso verminderen met minstens 6 km per uur op wegen met een maximumsnelheid van minder dan 100 km per uur. Op autosnelwegen is minimaal een correctie van 6 procent nodig. Dat komt omdat de meettoestellen technische beperkingen hebben en uiteraard niemand beboet mag worden als hij niet sneller heeft gereden dan de limiet.

Deze technische tolerantiemarge wordt de "nultolerantie" genoemd. In 2006 al verzond het college van procureurs-generaal een omzendbrief waarin aan de parketten gevraagd werd om de nultolerantie toe te passen. Tot op heden gebeurt dat echter niet in elke zone. Zo bleek uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws in februari dat een op de zes Vlaamse politiezones tot 11 km per uur toleranter flitst dan wettelijk verplicht.

"Nultolerantie toepassen"

Concreet wil dat zeggen dat je in de ene zone geflitst wordt aan 97 km per uur (de nultolerantie) en in de andere zone (bijvoorbeeld het Meetjesland en de Kempen) pas aan 101 km per uur. Daar zou nu een einde aan moeten komen. "Iedereen is akkoord om uniform de nultolerantie toe te passen", zegt Sieghild Lacoere, de woordvoerster van Geens, aan onze redactie.

Die "iedereen" slaat op minister Geens en de leden van het College Openbaar Ministerie, waarin de kwestie eerder deze week besproken werd. In het College zijn de vijf procureurs-generaal en de federale procureur vertegenwoordigd, naast enkele procureurs des Konings.

"Parket beslist"

Maar hoe komt het dat de nultolerantie tot nog toe niet overal werd toegepast, ondanks de richtlijn? "Dat gebeurt op vraag van sommige lokale parketten", zegt Tinne Hollevoet, de woordvoerster van de federale politie. "Het is immers niet de politie zelf die de limiet bepaalt. Er is overleg, maar het lokale parket beslist en de politie moet het uitvoeren."

Dat de parketten een extra marge inrekenen, heeft vooral te maken met de hoge werklast bij het gerecht. Een hogere limiet betekent minder flitsboetes en dus minder zaken die uiteindelijk bij de magistraten belanden.

Werklast verminderen

Geens heeft het College beloofd dat de hoge werklast zal aangepakt worden. In het Justitieplan dat hij onlangs voorstelde, staan enkele maatregelen die dat moeten helpen realiseren. Zo wil Geens het betalingsbevel voor verkeersinbreuken vereenvoudigen en meer inzetten op bemiddeling. De administratieve keten om boetes te innen, moet ook minder lang worden. En als de boete niet betwist wordt, moet het afgehandeld worden zonder een tussenkomst van rechters of griffiers.

Meest gelezen