Zonnebanksector in beroep tegen beslissing over campagne Stichting tegen Kanker

De Europese Sunlight Association (ESA) gaat in beroep tegen de uitspraak van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame over een campagne van de Stichting tegen Kanker over zonnebanken. ESA diende een klacht in omdat ze de campagne "Huidkanker Turbo 3000" overmatig agressief en misleidend vindt, en die klacht werd vorige week onontvankelijk verklaard. De ESA is het niet eens met de motivatie van de JEP.

De JEP was niet overtuigd dat de klacht bedoeld was om het belang van de consument en/of het imago van de reclame te verdedigen, maar daar is de zonnebanksector het niet mee eens.

"Natuurlijk gaat het om de belangen van de consument. De Stichting tegen Kanker schotelt de consument oneerlijke en misleidende informatie voor. Hoe is dit verzoenbaar met de belangen van de consument? En uiteraard is zulke campagne ook schadelijk voor het imago van de reclamesector in zijn geheel", aldus ESA-woordvoerder Huib van Heest.

De reclame van de Stichting tegen Kanker is misleidend omdat ze essentiële gegevens verzwijgt, herhaalt ESA. Zo wordt nergens gesproken over de strenge normering waaraan de zonnecentra in ons land onderworpen zijn. Er is volgens ESA ook geen wetenschappelijk bewijs dat zonnebanken meer kans op huidkanker zouden geven, dan wanneer men buiten in het zonlicht komt. Bovendien meent de zonnebankfederatie dat er ethische grenzen zijn overschreden in deze campagne.

De zonnebanksector pleit voor een eerlijke en transparante voorlichting voor de consument. Er bestaan heel wat misvattingen en dat is misleidend voor de consument. ESA hoopt dan ook met de Stichting tegen Kanker rond de tafel te kunnen zitten om samen te werken rond betere publieksvoorlichting.