Bpost ten strijde tegen ongeletterdheid in eenoudergezinnen

Bpost wil via zijn fonds voor alfabetisering de strijd aangaan tegen ongeletterdheid in eenoudergezinnen. Het fonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting (KBS), gaat op zoek naar projecten die kinderen stimuleren om te lezen en waarbij de ouders betrokken worden.
BELGA

Het "Postfonds voor Alfabetisering" werd in 1997 opgericht door Bpost (toen nog De Post) met als doel de laaggeletterdheid in België te bestrijden. Het fonds wordt al enkele jaren gespijsd via de kerstzegelactie. Daarbij gaat 1 eurocent per zending met een kerstzegel in december naar het fonds.

Het fonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, gaat nu op zoek naar projecten die de ongeletterdheid in eenoudergezinnen helpen bestrijden. Eenoudergezinnen vormen een kwetsbare groep en alleenstaande ouders zijn vaker laag geschoold. Bedoeling van het project is voorkomen dat ongeletterdheid in eenoudergezinnen wordt doorgegeven. "De projecten moeten de kinderen vertrouwd maken met het lezen en hun ouders daar tegelijk bij betrekken. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar lokale samenwerking", luidt het.

De oproep richt zich tot een brede doelgroep, gaande van lesgevers in alfabetisering tot bibliotheken en kleuterscholen. Geïnteresseerden kunnen tot 28 april 2015 een dossier indienen via de website van de Koning Boudewijnstichting.