Defensie wil fregattenvloot nog versterken

Behalve op een aparte cyberwarfarecomponent wil minister van Defensie Steven Vandeput ook inzetten op de marine. Met name de vloot fregatten zou niet ingeperkt worden, maar zelfs uitgebreid.

Het nieuws staat in een blauwdruk van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) over de toekomst van ons leger tot 2030. Opvallend daarbij is dat de minister niet enkel de twee huidige fregatten wil vervangen door modernere types, maar bovendien nog een fregat bij wil kopen.

In totaal zou onze vloot dan drie fregatten hebben en dat worden er in feite vijf als je de Nederlandse vloot meerekent. Marine is namelijk het meest Europees geïntegreerde deel van ons leger door de zeer nauwe samenwerking met Nederland. Met een totaal van vier fregatten begin je internationaal op zee mee te spelen, luidt de logica dan.

Die logica sluit aan op het belang van de drie zeehavens (Antwerpen, Zeebrugge en Gent) en de logistieke sector voor onze economie en dus moet België op het vlak van de vrije scheepvaart internationaal meespelen, zij het wel in een Europees of NAVO-kader.

Zo wil Defensie ook de huidige mijnenjagers vervangen door nieuwere types die uitgerust zouden zijn met drones of onbemande vliegtuigen. Anderzijds zouden de reddingsoperaties boven de Noordzee dan weer uitbesteed worden aan de privésector. De nieuwe NH90-helikopters die de Seakings moeten vervangen, zouden een nieuwe taak krijgen, namelijk het speuren naar onderzeeërs.

Defensie wil meer, niet minder gaan doen

De voorbije maanden waren er ook binnen de meerderheid ideeën om het leger af te slanken en een aantal taken -zoals de marine- af te bouwen. Dat is dus niet aan de orde in de blauwdruk van minister Vandeput.

Specialiseren binnen de NAVO en de EU kan enkel indien er binnen dat kader politiek bindende afspraken zijn welk land wat gaat doen en die zijn er dus nog niet.

Daarom wil Defensie dus geen grote taken afstoten, maar eerder meer gaan doen. Zo zou minister Vandeput overwegen om binnen de tien jaar ook gevechtshelikopters van het type Apache aan te kopen.

De minister is overigens niet te spreken over het feit dat zijn blauwdruk is uitgelekt. Hij wil na de paasvakantie zijn strategische visie in detail voorleggen aan de regering en pas daarna wil hij de pers te woord staan over zijn plannen. Onlangs lekte ook al een nota van de legerstaf over de scenario's voor de toekomst uit.