Overschrijding spilindex in januari 2016

De spilindex, het mechanisme dat onze lonen mee laat stijgen met de kosten van het leven, zal in januari volgend jaar overschreden worden. Dat blijkt uit de nieuwe maandprognoses van het Planbureau. De gemiddelde jaarinflatie zou dit jaar uitkomen op 0,2 procent, en volgend jaar op 1,2 procent.

De spilindex werd voor het laatst overschreden in november 2012. Normaal worden de lonen van de ambtenaren en de uitkeringen bij het overschrijden van de spilindex opgetrokken met 2 procent. Door de indexsprong die de regering-Michel heeft beslist, zal dat de eerstvolgende keer niet gebeuren.

Het Planbureau merkt wel op dat door de voorziene evolutie van de inflatie en het eerder stabiel verloop van de gezondheidsindex tijdens de tweede helft van 2015, de maand van overschrijding van de spilindex zeer gevoelig is voor een opwaartse aanpassing van de prijzen.

Wat de inflatievooruitzichten betreft, blijft het Planbureau uitgaan van een gemiddelde jaarinflatie dit jaar van 0,2 procent. Voor 2016 wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarinflatie van 1,2 procent. De groeivoet van de gezondheidsindex zou uitkomen op respectievelijk 0,5 en 1 procent.

Het Planbureau houdt daarbij rekening met een gemiddelde olieprijs in 2015 van 58 dollar per vat, en van 64 dollar per vat in 2016. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,10 dollar per euro in 2015 en 2016.

Meest gelezen