Slachtoffers misbruik in de kerk kregen al 544.000 euro

Het opvangpunt voor seksueel misbruik in de kerk van het bisdom Brugge heeft al 544.000 euro aan schadevergoedingen uitbetaald aan slachtoffers van misbruik, door priesters, diakens of pastoraal werkers.

Sinds de start in 2012 hebben zich 56 slachtoffers gemeld, 48 van hen kregen een schadevergoeding. In totaal is 544.000 euro uitbetaald, zegt Tine Van Belle van het opvangpunt. "De meeste daders zijn bereid geweest om mee te werken en toonden ook wel berouw. Een klein aantal daders was daartoe niet bereid. Die hebben we het vuur aan de schenen moeten leggen. Als dat niets oplevert, dan betaalt het bisdom".

Een slachtoffer kan een schadevergoeding krijgen als de rechtbank niets meer kan doen omdat de feiten verjaard zijn of de dader gestorven is. Voor de zwaarste feiten - langdurige verkrachting - is de maximumvergoeding 25.000 euro.

In ons land zijn er tien opvangpunten. Ze zijn opgericht nadat bekend werd dat de Brugse bisschop Vangheluwe jarenlang zijn neef had misbruikt. Toen kwamen heel wat andere slachtoffers ook naar buiten met hun verhaal. Sinds vorig jaar vermindert het aantal klachten.