Voormalige voorzitter FOD Wetenschapsbeleid naar Raad van State

De voormalige voorzitter van de FOD Wetenschapsbeleid (Belspo) Philippe Mettens onderneemt gerechtelijke stappen om de niet-verlenging van zijn mandaat aan te vechten en om toegang tot zijn bureau te verkrijgen. Bevoegd staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) besloot vorige week het mandaat van Mettens niet te verlengen.

Mettens liet vanavond weten dat hij bij de Raad van State een beroep bij uiterste hoogdringendheid heeft ingediend omdat de beslissing van de staatssecretaris onregelmatigheden zou bevatten. Hij hoopt dat de Raad van State tegen het einde van de week een eerste beslissing zal vellen. Daarnaast stapte hij ook naar de rechtbank van eerste aanleg om het recht te bedingen om zijn persoonlijke bezittingen op te halen op de zetel van Belspo aan de Brusselse Louisalaan.

Mettens, die een PS-signatuur heeft en ook burgemeester van Vloesberg is, zoekt achter de beslissing van Sleurs politieke motieven. Hij weigert dan ook zijn bureau te verlaten. Hij kreeg vrijdagavond een naar eigen zeggen laconieke mail van de staatssecretaris waarin hem duidelijk werd gemaakt dat zijn mandaat niet hernieuwd zou worden vanaf dinsdag 7 april om middernacht.

Intussen verscheen in het Staatsblad en op de website van Selor een oproep tot het indienen van kandidaatstellingen voor een nieuwe voorzitter van het directiecomité. In afwachting is een interimvoorzitter aangeduid: René Delcourt, een voormalig adviseur van oud-minister Sabine Laruelle (MR).

In het regeerakkoord was afgesproken dat de FOD Wetenschapsbeleid zou verkleind worden en ondergebracht bij een andere federale dienst, omdat het grootste deel van het wetenschapsbeleid een bevoegdheid is geworden van de deelstaten.

De staatssecretaris geeft voorlopig geen commentaar bij de zaak. Een woordvoerder van haar kabinet zegt dat een deurwaarder Mettens een brief heeft bezorgd om hem opnieuw te vragen om zijn bureau te verlaten en zijn sleutels, badge en IT-materiaal in te dienen.