Belastingaangifte dit jaar weer wat moeilijker

De belastingbrief invullen wordt dit jaar weer wat moeilijker. De aangifte telt nu 772 invulvakjes. Dat zijn er 43 meer dan vorig jaar en een absoluut record.

Het gros van de nieuwe codes zit in vak IX, waar de belastingplichtige de uitgaven voor woonkredieten moet vermelden. Dat vak telt voortaan niet één, maar 2,5 bladzijden omdat het aantal codes van 53 naar een forse 108 is gestegen.

Dat is een gevolg van de zesde staatshervorming. Hierdoor is de eigen woning een bevoegdheid geworden van de gewesten. Woningen die de belastingplichtige niet zelf bewoont, maar waarvan hij eigenaar is, zoals buitenverblijven, zijn een federale bevoegdheid gebleven.

Waarschuwing

Door de veranderingen kan men in vak IX niet zomaar zijn aangifte van vorig jaar één-op-één overnemen, waarschuwt fiscalist Jef Wellens van Wolters Kluwer.

“Wie van de woonbonus geniet, gebruikt daarvoor al jaar en dag de code 1370. Die code bestaat nog altijd, maar die wordt alleen nog gebruikt voor woningen waarin men zelf niet woont.” In plaats daarvan moet men de eigen woning nu aangeven onder de code 3370.

Vak XI

Behalve een rist nieuwe codes en rubrieken die bij andere vakken worden ondergebracht, komt er ook een heel nieuw vak: vak XI.

Daar moet voortaan aangifte gebeuren door Vlamingen die kmo's hebben geruggensteund door een win-winlening toe te staan.

Toelichting

Op 28 april zal de Federale Overheidsdienst tijdens een persconferentie toelichtingen geven bij de nieuwe belastingaangifte. Dan worden ook de deadlines van de belastingaangifte bekendgemaakt.

Intussen is hier de voorbereiding van de aangifte te downloaden in pdf-formaat