De helft van de Indiase rivieren is vervuild

Het aantal vervuilde rivieren in India is in de voorbije vijf jaar verdubbeld. De helft van de rivieren in het land krijgt nu officieel het etiket "vervuild", en als er geen snelle actie wordt ondernomen, riskeert het land een tekort aan drinkwater.
Een kanaal in de Dharavi-sloppenwijk in Mumbai.

Sinds de laatste publicatie van het rapport door de Centraal Controleorgaan voor Vervuiling (CPCB) is het aantal vervuilde rivieren in India meer dan verdubbeld, van 121 in 2009 tot 275 vorig jaar. De belangrijkste oorzaak voor de vervuiling is het lozen van ongezuiverd rioolwater uit de steden en dorpen.

De totale lengte aan vervuilde rivieren in India klokt af op 12.363 kilometer. Voor 2.726 kilometer daarvan, 34 rivieren, piekt het biochemisch zuurstofverbruik boven de 30 milligram zuurstof per liter. In nog eens 17 waterlopen schommelt het BOD tussen 20 en 30 milligram.

Het biochemisch zuurstofverbruik (BOD) is een internationale maat voor vervuiling van het water. Bij een ongerepte rivier ligt het BOD op minder dan 1 milligram per liter. Licht verontreinigde rivieren hebben een BOD tussen 2 en 8 mg/l. Rioolwater dat gedurende drie dagen op een efficiënte manier behandeld is, heeft een BOD van 20 mg/l of minder. Het BOD van onbehandeld rioolwater varieert, maar ligt gemiddeld rond 600 mg/l in Europa en rond 200 mg/l in de VS, door het veel grotere waterverbruik in Amerika, waardoor het afvalwater meer verdund wordt.

Zoet water

De toenemende vervuiling van de rivieren is een grote bedreiging voor de watervoorziening in het land, waarschuwt het CPCB. "Gezien de bevolkingsgroei zal de vraag naar zoet water onbeheersbaar worden", stelt het rapport. "Toch blijft er te weinig aandacht voor de verwerking van afvalwater en de bouw van waterzuiveringsstations."

AP2013

De Yamuna-rivier in New Delhi. Hoewel slechts 22 kilometer van de rivier door New Delhi loopt, is de stad verantwoordelijk voor meer dan 50 procent van de vervuiling, vooral door het lozen van onbehandeld rioolwater. 70 procent van de watervoorziening van Delhi komt uit de Yamuna, die de grootste bijrivier van de Ganges is.