Sleurs wil drempel verlagen om verkrachting aan te geven

Er komt meer gespecialiseerde bijstand voor slachtoffers die aangifte willen doen van een verkrachting. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) heeft een ontwerpplan klaar. Dat plan moet ook het aantal aangiften verhogen, want de meerderheid van de slachtoffers zet nooit de stap naar de hulpverlening.

Volgens wetenschappelijk onderzoek doet 90 procent van de slachtoffers van verkrachting geen aangifte van het misdrijf. De stap zetten naar de politie is en blijft moeilijk, zo blijkt ook uit de getuigenis van Ashley Vandekerckhove, een jonge vrouw die enkele dagen geleden een filmpje online zette waarin ze getuigt over haar verkrachting en uitlegt waarom ze pas jaren later aangifte heeft gedaan.

"De drempel bij slachtoffers van verkrachting is natuurlijk hoog", zegt staatssecretaris Sleurs aan VRT Nieuws. "De cijfers zijn jammer genoeg zeker niet goed." Sleurs werkt aan een actieplan dat het aantal aangiften moet verhogen. Daarvoor moet de hulpverlening verbeteren. "Iedereen doet zijn best, maar het is een moeilijk probleem. Ik denk dat het nodig is om de kennis bij de hulpverleners -politie, psychologen, maatschappelijk assistenten en artsen- te verhogen."

"UZ Gent is het voorbeeld"

Sleurs wil de procedures vereenvoudigen en slachtoffers opvangen met "multidisciplinaire teams", waarin naast politie en dokters ook maatschappelijk assistenten en psychologen vertegenwoordigd zijn. "Het voorbeeld is het expertisecentrum in het UZ Gent, waar er een specifieke consultatie is voor slachtoffers van seksueel geweld", zegt Sleurs.

"Maar in de praktijk is het natuurlijk niet altijd eenvoudig. Als iemand in een klein dorp wordt verkracht, hoe breng je die dan op een waardige manier in zo’n expertisecentrum? Dat zijn zaken die we nu nog aan het bekijken zijn. We proberen uit te zoeken hoe je de hulp dichter bij het slachtoffer kunnen brengen."

"Het gaat erover hoe je omgaat met een klacht van seksueel geweld", aldus de staatssecretaris, die ook in de methodiek ruimte voor verbetering ziet. "De "seksuele agressieset" die gebruikt wordt, hebben we nodig om bewijsmateriaal te vinden, maar is zeer onaangenaam voor het slachtoffer en voor diegene die het moet uitvoeren."

Sensibilisering en opleiding

Om een mentaliteitswijziging tot stand te brengen, plant Sleurs sensibiliseringscampagnes. "Seksueel geweld is onaanvaardbaar binnen onze moderne maatschappij. We moeten de mensen bewust maken dat het absoluut niet kan. Als dat lukt, zullen mensen meer geneigd zijn om het aan te geven. Want nu zijn ze vaak bang voor de reacties uit hun omgeving."

Daarnaast denkt de staatssecretaris aan extra opleidingen voor wie in contact komt met (potentiële) slachtoffers en wil ze overleggen met haar collega van justitie Koen Geens (CD&V) om de rechtspraak sneller te laten verlopen.

De plannen van Sleurs zitten nog in de ontwerpfase. Tegen de zomer zou het actieplan klaar moeten zijn.

"Stereotiep denken zit nog diep in onze maatschappij"

Wat vindt Sleurs -zelf lid van de raad van bestuur van de universiteit- van de uitlatingen van VUB-decaan Willem Elias? Diens Facebookpost na de dood van Steve Stevaert, waarin hij zegt dat vrouwen onmiddellijk na een verkrachting naar de politie moeten gaan en niet jaren later, heeft veel ophef veroorzaakt. Bovendien blijkt intussen dat hij eerder al seksistische uitspraken heeft gedaan op sociale media.

"Ik betreur dat natuurlijk", zegt Sleurs. "Het stereotiep denken zit nog heel diep in onze maatschappij. Dat is iets waar we heel hard aan moeten werken. Alle uitspraken die ertoe leiden dat slachtoffers zich gediscrimineerd voelen en nog meer in de slachtofferrol worden geduwd, zijn te betreuren." De N-VA-politica wacht voorts het onderzoek van de universiteit af in de zaak.