Vlaanderen wil dan toch één nieuwe Bouwmeester

Er komt toch een nieuwe Vlaamse Bouwmeester om te waken over de kwaliteit van nieuwe openbare gebouwen. Dat schrijft De Standaard en het bericht wordt bevestigd door het kabinet van Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA). De Bouwmeester komt rechtstreeks onder de voogdij van Bourgeois, en zal meer rekening moeten houden met de bouwsector.

In het huidige Vlaamse regeerakkoord staat dat de Bouwmeester zou vervangen worden door een expertencollege, samengesteld door vertegenwoordigers uit het middenveld. Op die beslissing kwam toen veel kritiek. De regering Bourgeois wil nu toch liever één enkele Bouwmeester aanstellen. Die persoon zou onafhankelijk werken, maar gecontroleerd worden door zowel de bouwsector als de overheid.

De nieuwe Bouwmeester zou wel ondersteuning krijgen vanuit een expertengroep, die een adviserende rol krijgt. Die groep experten zal slechts enkele keren per jaar samenkomen, en wordt dus geen permanent orgaan. Bovendien zal de Bouwmeester niet langer worden ondergebracht bij de minister van Omgeving (nu Joke Schauvliege, nvdr), maar wel bij de Vlaams minister-president zelf. Die overkoepelende positie zou het de Bouwmeester mogelijk moeten maken om verschillende beleidsdomeinen aan te spreken.

Momenteel is er nog geen vacature uitgeschreven. De vorige Vlaamse Bouwmeester, Peter Swinnen (zie foto), werd begin dit jaar ontslagen. Zijn mandaat liep normaal tot eind juni 2015. Zijn adjunct heeft zijn functie tijdelijk overgenomen. Swinnen vecht zijn ontslag wel nog aan.