België haalt iets meer dan helft norm voor ontwikkeling

Volgens de economische denktank OESO besteedde ons land vorig jaar 0,45 procent van het bruto binnenlands product aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is de helft van de voorgestelde norm, maar er zijn ook andere criteria, zegt de bevoegde minister Alexander De Croo (Open VLD).

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking De Croo erkent het cijfer van 0,45 procent van het bbp. Dat is heel wat minder dan de voorgestelde norm van 0,7 procent, maar die norm overstijgt wel het Europese gemiddelde. Slechts enkele landen, veelal Scandinavische, halen overigens die norm.

Die cijfers zijn overigens niet de enige criteria, aldus nog De Croo. Zo krijgt ons land ook lof van de OESO omdat wij net meer hulp geven aan de minst ontwikkelde landen, terwijl die van andere staten nu net minder krijgen.

Ook werkt België op specifieke terreinen waarin we streven naar de grootst mogelijke impact en hechten we ook belang aan andere criteria zoals de mensenrechten of investeringen in de lokale economie.

Onlangs had De Croo overigens kritiek op Rwanda, Burundi en Congo wegens de schendingen van de mensenrechten in die landen.