Hervorming woonbonus nog niet voelbaar op huizenmarkt

De hervorming van de woonbonus in Vlaanderen heeft de huizenmarkt niet doen instorten. Integendeel, de ultralage rente zorgt zelfs voor een stimulans van de verkoop in het eerste kwartaal. Dat blijkt uit de jongste Notarisbarometer.

In Vlaanderen steeg het aantal transacties in het eerste trimester met 3,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In Wallonië is er zelfs een groei met 15,9 procent. Brussel vormt een uitzondering: daar daalde het aantal vastgoedtransacties met 3,2 procent.

Voor heel België lag het aantal vastgoedtransacties 6,7 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2014. Maar tegenover eind 2014 - een uitzonderlijke periode toen veel Vlamingen nog van de oude woonbonus wilden profiteren - was er wel een daling met 2,9 procent.

Terwijl de groei in januari en februari nog bescheiden bleef, explodeerde die in maart: +15,9 procent meer transacties dan in maart 2014.

Ook de prijs van vastgoed bleef in Vlaanderen overeind, ondanks het wegvallen van de woonbonus. Een huis kost nu gemiddeld 254.212 euro (+0,5 procent) en een appartement 207.979 euro (+0,9 procent).

"Vlaming hecht terecht veel waarde aan eigen woning"

Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Financiën (Open VLD), is tevreden dat de vastgoedmarkt standhoudt. "Velen hadden sombere scenario's naar voor geschoven, maar de cijfers tonen iets anders aan. We moeten uiteraard altijd voorzichtig zijn met kwartaalcijfers, maar van een plotse terugval is toch duidelijk geen sprake."

Volgens Turtelboom blijft de Vlaming terecht veel waarde hechten aan het verwerven van een eigen woning. "Net daarom ook dat we de woonbonus hebben aangepast om dit in de toekomst betaalbaar te houden, en het verwerven van een eigen woning te kunnen blijven ondersteunen".

Effect van de "miserietaks"

Uit de Notarisbarometer valt trouwens nog een andere maatregel van de regering af te leiden. Zo steeg het aantal echtscheidingen in het eerste kwartaal met liefst 42,9 procent tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar. Heel wat Vlamingen stelden hun echtscheiding uit, omdat sinds 1 januari de zogenaamde "miserietaks" (verdeeltaks op onroerend goed) is verlaagd.