Ontmoeting Reynders en Lavrov gedomineerd door crisis in Oekraïne

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft zijn Belgische collega Didier Reynders steun beloofd voor het actieplan rond extremisme en radicalisme dat Reynders eind mei goedgekeurd wil krijgen binnen de Raad van Europa. Beide excellenties zaten vanmorgen een uur samen in de Russische hoofdstad. Lavrov hekelde opnieuw de Europese sancties in het kader van de crisis in Oekraïne.

"Het is noodzakelijk dat er nog plaatsen zijn waar we de dialoog kunnen voortzetten en op middellange termijn een gedeelde visie kunnen uitbouwen", onderstreepte Reynders als tijdelijk voorzitter van de Raad van Europa. De 47 leden tellende instelling vormt zowat het laatste forum waar de diplomatieke banden met Rusland - weliswaar op regeringsniveau - min of meer onverminderd bleven na de annexatie van de Krim en de gevechten in het oosten van Oekraïne.

Al hangt de schaduw van het conflict ook hier boven elke ontmoeting. Reynders en Lavrov hamerden na hun eerste werkvergadering allebei op de uitvoering van de vredesakkoorden van Minsk van februari als "enige weg tot een duurzame oplossing". Maar voor Lavrov ligt de sleutel daartoe volledig bij Kiev, dat volgens hem volop treuzelt en weigert de afspraken na te leven.

Europa moet dus vooral op Kiev de druk opvoeren, herhaalde Lavrov, die de EU-sancties tegen Rusland opnieuw "absurd" noemde. Waarop Reynders verwees naar de Russische annexatie van de Krim als "een inbreuk op de integriteit van het Oekraïense grondgebied die de weg naar een consensus erg bemoeilijkt".

Ongerustheid over mensenrechten

Voorts drukte Reynders zijn ongerustheid uit over de mensenrechtensituatie in het gebied in handen van de pro-Russische rebellen, maar ook in Rusland. De verbeterde werkomstandigheden van de ngo Memorial sinds zijn vorige bezoek aan Lavrov noemde Reynders belangrijk, maar hij wees ook op de nog steeds penibele situatie van organisaties als de International Crisis Group.

Tot slot wil de Belg zijn voorzitterschap van de Raad van Europa afsluiten met een politieke verklaring en een actieplan tegen radicalisme, extremisme en terrorisme in Europa. Lavrov zei het initiatief te willen steunen en beloofde eigen voorstellen aan te dragen om tot een akkoord te kunnen komen "over extremisme en radicalisme van alle slag".

Reynders legt bloemen neer op brug waar Kremlincriticus Nemtsov werd vermoord

Na zijn gesprek met Lavrov, trok Didier Reynders naar de brug in het centrum van Moskou waar de Russische oppositieleider Boris Nemtsov eind februari werd vermoord. Reynders legde er een boeket rozen neer.

De minister noemde het belangrijk om tijd te maken voor een moment op de "Nemtsovbrug", niet het minst om de vraag om een transparant en onafhankelijk onderzoek kracht bij te zetten. "Met enkel een verklaring in het Belgisch parlement, bereik je toch niet hetzelfde", aldus Reynders, die de zaak ook ter sprake bracht tijdens zijn ontmoetingen met Lavrov eerder op de dag. "Het is heel belangrijk om gevoelige zaken in een direct gesprek aan te kaarten."