Opstoot van vacatures in maart

In maart kreeg de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB 16.067 vacatures binnen, of 17,8 procent meer dan in maart vorig jaar. Het gaat om een serieuze stijging in vergelijking met de vorige maanden.

De voorbije twaalf maanden werden 161.734 jobaanbiedingen ontvangen: 4,3 procent meer dan de twaalf maanden voordien. Het aantal vacatures voor midden- en hooggeschoolden is het meest gestegen, terwijl er een lichte daling was in het aantal vacatures met geen of nauwelijks diplomavereisten.

Vooral in de industriële sectoren "vervaardiging machines en toestellen" en "dranken, voeding en tabak" kwamen er meer vacatures bij. Ook de gezondheidszorg en de openbare besturen kenden een sterke stijging van het aantal vacatures. De sterkste daling was er in de sector "vervaardiging transportmiddelen", wellicht een gevolg van de sluiting van Ford Genk.

Opvallend is de daling in de belangrijke sector van de maatschappelijke dienstverlening, waar er een afname was van het aantal vacatures de voorbije twaalf maanden met 5,4 procent. Een groot deel van die sector bestaat uit schoonmaakdiensten bij mensen thuis of in instellingen.