66 jobs bedreigd bij Sun Chemical in Ternat

Sun Chemical stopt de inktproductie in haar vestiging in Ternat waardoor 66 jobs bedreigd zijn. Dat bevestigt het bedrijf in een mededeling. De vestiging in Ternat wordt gesloten, aldus de vakbond. De overblijvende commerciële en financiële diensten, waar 27 personen werken, verhuizen naar de site in Waver. Volgens ACV-secretaris Theo De Rijck is de sluiting gepland tegen eind juni van dit jaar.

"De directie heeft de stopzetting van de inktproductie in Ternat al een tweetal weken geleden aangekondigd tijdens een ondernemingsraad die bijeengeroepen werd op vraag van de ongeruste werknemers. De groep van 66 bedreigde werknemers bestaat voor de helft uit arbeiders en technische bedienden. De verslagenheid onder de werknemers is groot omdat een groot aantal onder hen een hoge anciënniteit in dit bedrijf opgebouwd hadden en gezien hun leeftijd nog weinig toekomstperspectieven hebben op ander werk", aldus De Rijck.

De stopzetting van de inktproductie is het gevolg van overcapaciteit in de Europese productievestigingen en de hoge productiekosten in Ternat. "Volgens onze informatie is de beslissing het gevolg van het feit dat Sun Chemical in Turkije een nieuw fabriek geopend heeft waar nog capaciteit over was. Het is hetzelfde verhaal van altijd. Tal van multinationals hebben in ons land slechts een kleine vestiging die afgestemd is op de plaatselijke markt. Als men overgaat tot concentratie van productie is ons land steeds het eerste slachtoffer", aldus De Rijck.

De vakbondssecretaris heeft geen hoop dat de vakbonden tijdens de onderhandelingen in het kader van de wet-Renault de multinational nog van gedachten kunnen doen veranderen over de sluiting. "Over een sociaal plan is nog niet gepraat. De gesprekken lopen vertraging op omdat de HR-manager op 1 april vervangen werd door iemand anders die zich nog moet inwerken. Wij willen alleszins dat de werknemers die naar Waver moeten verhuizen de keuze krijgen om onder de voorwaarden van het sociaal plan het bedrijf te verlaten. Het is gezien de files immers geen sinecure om zich dagelijks te verplaatsen tussen Ternat en Waver".