"Bespot en beledigd, en dat is heel jammer"

Het was een verrassing van formaat toen een tweetal weken geleden James Ritchie tijdens een tussentijdse verkiezing op een democratische manier verkozen werd als officiële vertegenwoordiger voor vrouwelijke studenten tijdens vergaderingen aan de "University of Tasmania" in Australië. De jongeman versloeg zijn vrouwelijke tegenkandidaat met ruim verschil. Ook al werd verondersteld dat deze functie naar een vrouw zou gaan, toch stond dat niet als voorwaarde vermeld in de jobomschrijving. En dus ging Ritchie ervoor, met succes. Maar op veel bijval kon hij niet rekenen en na een hevige haatcampagne, zoals hij het protest zelf omschrijft, diende hij enkele dagen geleden zijn ontslag al in.

Voor Ritchie was het nochtans geen grap om aan deze verkiezing deel te nemen, zo vertelde hij aan nieuwswebsite Examiner: "Dit is geen stunt. Ik ben oprecht geïnteresseerd in de problematiek van vrouwen en wil hen zoveel mogelijk helpen. Dat komt niet alleen vrouwen, maar ook mannen ten goede en uiteindelijk zelfs de hele gemeenschap."

Maar het mocht niet baten. Een plaatselijke belangengroep voor vrouwen, "University of Tasmania Women’s Collective", startte een petitie tegen Ritchie, omdat een man nooit volledig de problematiek van vrouwen zou kunnen vatten. Hun initiatief kreeg uiteindelijk nationale weerklank, waardoor er volgens Ritchie niets anders opzat dan zijn ontslag in te dienen. In zijn ontslagbrief betreurde hij dat er heviger discussies waren over wie die job kon uitoefenen dan of hij of zij die job wel zou aankunnen.

"Het breekt mijn hart vast te stellen hoe bitsig en moeilijk men deed om op een volwassen en rationele manier te discussiëren over vrouwenproblemen. Dat een man in 2015 die voor deze problemen wil opkomen belachelijk gemaakt wordt, is verontrustend."

"Ik ben sprakeloos na alle haatgevoelens die zich tegenover mij gevormd hebben. Hoe kunnen we leven in een wereld waar een man die opkomt voor de rechten van vrouwen zelf veroordeeld wordt?" Ritchie vroeg zich verder af wat de maatschappij nog kon verwachten als mannen die de problematiek van vrouwen ter harte nemen bespot en beledigd worden.

Intussen slaagde de "University of Tasmania Women’s Collective" erin om in de jobomschrijving op te nemen dat bij een volgende verkiezing enkel vrouwen zich kandidaat mogen stellen.

lees ook