"Statiegeld op blikjes en flesjes zal zwerfvuil niet oplossen"

Het bedrijfsleven reageert niet bepaald positief op de plannen om statiegeld in te voeren op blikjes en flesjes. "Het is een duur systeem dat zwerfvuil niet zal oplossen", klinkt het in een gemeenschappelijke mededeling van Fevia, Comeos, Unizo en Fost Plus.
McPHOTO / INSADCO / Bilderbox

Uit een studie die Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) liet uitvoeren, bleek dat de invoering van statiegeld op drankblikjes en plastic flessen de enorme berg zwerfafval langs onze wegen jaarlijks met bijna 5.600 ton kan doen dalen.

Toch laten verschillende organisaties weten dat ze de studie bekijken met enig voorbehoud. "Statiegeld is een duur systeem dat het zwerfvuil niet zal oplossen. Het zal wel het comfort van de consument verminderen, extra lasten veroorzaken voor producenten en handelaars en het huidige performante recyclagesysteem in Vlaanderen ondergraven. We pleiten voor een meer alomvattende aanpak van de zwerfvuilproblematiek", zo klinkt het in de mededeling van voedingsindustrie Fevia, handelsfederatie Comeos, ondernemersorganisatie Unizo en afvalinzamelingsbedrijf Fost Plus.

Ovam, de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, werkte mee aan de impactanalyse van statiegeld op zwerfvuil, maar wenst voorlopig niet te reageren omdat de studie pas tegen eind mei wordt afgerond.

Meest gelezen