Europa hernieuwt subsidie voor "Imagine 2020"

Twaalf kunstorganisaties onder leiding van het Kaaitheater krijgen van de Europese Commissie (het fonds Creative Europe) opnieuw een subsidie van 2 miljoen euro voor het geheel van hun activiteiten rond kunst en ecologie. Tot 2019 zal het netwerk onder de naam Imagine 2020 (2.0) een reeks toekomstscenario's verbeelden, bestuderen en presenteren.

De voorloper, IMAGINE 2020, verenigde van juni 2010 tot juni 2015 elf kunstorganisaties uit negen landen om de bewustwording te verhogen rond klimaatverandering, de sociaal-ecologische crisis én de onderliggende systeemfouten. Onder een licht gewijzigde samenstelling (er zijn drie nieuwe partners, twee andere zijn er niet meer bij), gaat het netwerk nu een stap verder met artistieke creaties en experimenten die speculeren over een duurzame toekomst en een alternatief perspectief aanreiken. De baseline luidt "Art, Ecology & Alternative Futures".

Volgens Guy Gypens, algemeen en artistiek directeur van het Kaaitheater is ons vermogen om andere mogelijkheden te bedenken vandaag ons meest dierbare goed. "We zijn het de toekomstige generaties verplicht om vandaag alles in het werk te stellen om 'het goede leven' van morgen én overmorgen mogelijk te maken. Dit Europese netwerk creëert een uniek kader waarbinnen het artistieke experiment alle kansen krijgt en de verbeelding centraal staat. De hernieuwde betoelaging vanuit de EU laat ons toe het pionierswerk van de voorbije jaren met nog meer overtuiging voort te zetten", reageerde Gypens.

De netwerkpartners kondigden meteen ook de namen van enkele artiesten aan waarmee ze zullen samenwerken. Uit eigen land vinden we Benjamin Verdonck, Meg Stuart en Kris Verdonck in de lijst terug. Om beroep te kunnen doen op de subsidie, moesten de organisaties erin slagen elders zelf twee miljoen euro op te halen.