Grondpersoneel KLM levert in om "lot Sabena" te voorkomen

De vakbonden bij luchtvaartmaatschappij KLM in Nederland hebben ingestemd met een cao die voorziet in inleveringen. De bonden willen voorkomen dat KLM dezelfde weg opgaat als Sabena, dat in 2001 failliet ging.

De vakbonden en KLM hebben na moeizame onderhandelingen een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het grondpersoneel. De luchtvaartmaatschappij spreekt van "een voor alle partijen gebalanceerd pakket", dat een flinke bijdrage levert aan de bezuinigingen die zij wil doorvoeren.

De bonden hebben afgezien van een structurele loonsverhoging. Bovendien levert het personeel vrije dagen in om de productiviteit te verhogen en werken de bonden mee aan een vrijwillige vertrekregeling. In ruil daarvoor geeft KLM onder meer de garantie dat er gedurende de looptijd van de cao geen gedwongen ontslagen vallen.

De afspraken gelden tot medio volgend jaar. Over de invulling van de rest van het besparingsprogramma van KLM, dat loopt tot 2020, wordt nog gepraat. Overigens is het akkoord pas definitief als de leden van de bonden ermee hebben ingestemd, en als KLM ook overeenstemming heeft bereikt met het vliegend personeel.

KLM wil 700 miljoen besparen

Een woordvoerder van vakbond CNV sprak van "een cao van inleveren". De vakbond heeft naar eigen zeggen toch ingestemd, mede om te helpen voorkomen dat KLM hetzelfde lot treft als vliegtuigbouwer Fokker en de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena, die allebei jaren geleden al kopje onder gingen.

Volgens KLM laten de bonden daarmee zien dat zij bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de broodnodige kostenbesparingen. Het bedrijf wil in vijf jaar tijd 700 miljoen euro bezuinigen. Zo moet geld worden vrijgespeeld voor investeringen in onder meer verbetering en uitbreiding van de vloot.