Kustburgemeesters: "Graag eerst wandelen en dan lopen"

De kustburgemeesters zeggen dat ze nu al veel doen om te anticiperen op de stijging van het zeeniveau. Ze reageren daarmee op het rapport over de toekomst van de Belgische kust, dat vier vrij ingrijpende scenario's uittekent. In De Panne klinken boze stemmen: "Dit lijkt op een boycot van de Westkust. Dit kan een economische ramp zijn."
Archieffoto.

Een groep van experts heeft nagedacht over hoe we de Belgische kust kunnen wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst, met een stijgende zeespiegel en mogelijk ingrijpende stormen, langere droogteperiodes of heel natte periodes enzovoort als gevolg van de klimaatverandering. Tegen het jaar 2100 dreigt de zeespiegel met 1 meter te stijgen.

Patrick De Klerck, burgemeester in Blankenberge voor Open VLD en voorzitter van de kustburgemeesters, zegt dat het op zich niet slecht is dat we nadenken over de toekomst. Veiligheid is belangrijk, geeft hij toe: "Alle scenario's zijn welkom om te kijken in welke richting we gaan."

Anderzijds zijn de maatregelen die de kustgemeenten nu al nemen "zeer uitgesproken", zegt De Klerck "en die kosten nu al miljoenen." Hij wil daarom ook niet te snel gaan: "Eerst wandelen en dan lopen, zou ik zeggen." 

"Nu al maatregelen tegen duizendjarige storm"

Momenteel zijn heel wat kustgemeenten bezig met infrastructuurwerken om de kustlijn te beschermen tegen een duizendjarige storm. Ze doen dat met het verbreden van de kust en met zandsuppleties, het bouwen van keerdammen en golfbrekers, enzovoort.

"We zitten in de eindfase van de gesprekken met alle kustpartners over beschermingsmaatregelen en ook het kostenplaatje is zo goed als rond", zegt De Klerck. "De maatregelen die we (zullen) nemen zijn ook onderschreven door specialisten en wetenschapslui. Laat ons eerst die werken uitvoeren voor we extreme scenario's overwegen."

Vanheste (De Panne): "Boycot van de Westkust"

"Het lijkt op een boycot van de Westkust. Dit idee wordt zomaar gedropt en breed uitgesmeerd, maar er is duidelijk niet gedacht aan de consequenties", zegt een boze Ann Vanheste, burgemeester van De Panne (SP.A), aan Belga.

"Dit kan een economische ramp zijn. Wie gaat nog willen investeren, of een woning kopen, aan de westkust, als zo'n scenario op tafel ligt? Ik acht dit scenario onmogelijk en onbetaalbaar. En wat met de grens met Frankrijk? Het water zal daar niet plots stoppen, hoor", aldus Vanheste.

"Grond winnen op zee is de boodschap"

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé zit momenteel in het buitenland, maar reageerde kort bij Belga. Voor hem is de onderwaterzetting van de westkust niet de oplossing, wel het project van de Vlaamse Baaien. "Grond winnen op zee is de boodschap", zegt de gouverneur. Die stelling gaf hij al vorig jaar mee in zijn jaarrede.

Op 13 mei komen de burgemeester samen voor het kustburgemeestersoverleg met dit item op de agenda.