Ook jij bent drie keer de pineut! - Alex Polfliet

Eandis, de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, kondigt aan eerstdaags de nettarieven te verhogen. Wellicht zal Infrax, die andere netbeheerder, volgen. Dit omdat sinds begin dit jaar de netbeheerders vennootschapsbelasting dienen te betalen. Dit betekent dat de burger in een half jaar tijd drie keer een verkapte belastingverhoging moet slikken…
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Gemeentebelasting

Die netbeheerders zijn namelijk intercommunales. “Intercommunale” betekent letterlijk “tussen gemeenten”. Die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zorgen voor de elektriciteitslijnen en aardgasleidingen om, op vraag van de energieleveranciers, energie van de productieplaats of importhaven naar de eindklant te brengen.

De raden van bestuur bestaan uit (in totaal 400) lokale politici, waarbij kennis van de energiemarkt helaas geen vereiste is. Die intercommunales klaagden de voorbije jaren steevast steen en been dat zij grote verliezen leden. Gecumuleerd zou het over 1,8 miljard gaan. Vreemd dat er niettegenstaande die verliezen toch keer op keer dividenden aan de gemeentelijke aandeelhouders werden uitbetaald, maar kom…

De netbeheerders konden de Vlaamse overheid overtuigen om vanaf 1 januari dit jaar een tariefverhoging door te voeren. De burger en kleine kmo (grotere bedrijven ondervonden nauwelijks een tariefverhoging) betalen dus meer om onrechtstreeks de gemeentelijke kas te spijzen.

Vennootschapsbelasting

Maar ook de federale overheid wilde haar graantje meepikken en onderwierp de netbeheerders aan de vennootschapsbelasting. Elke ondernemer kan u vertellen dat vennootschapsbelasting wordt aangerekend op belastbare winst. Als Eandis dus stelt dat zij omwille van die vennootschapsbelasting de tarieven moeten verhogen, weet Eandis dus nu reeds dat zij dit jaar winst zullen maken. Of met andere woorden: dat u en ik momenteel meer aan de netbeheerder betalen dan wat nodig is om kostendekkend te zijn.

De winst wordt afgeroomd door de federale overheid via de belasting en de resterende nettowinst wordt in dividend aan de gemeenten uitgekeerd. Bovendien: de nieuwe tariefverhoging zal de winsten van de netbeheerders doen toenemen waardoor ook de vennootschapsbelasting opnieuw verhoogt. Zo zitten u en ik in een opwaartse belastingcarrousel.

Verhouding zoek

Intussen zijn alle verhoudingen op een energiefactuur geheel zoek geraakt. Een elektriciteitsfactuur van een modale Vlaming bestaat voortaan slechts voor één derde uit de reële energiekosten. Twee derde gaat naar netkosten en taksen.

Belgische particulieren betalen de hoogste energiefacturen in Europa. Geen wonder dat steeds meer mensen hun facturen niet kunnen betalen en terechtkomen in budgetmeters en sociale minimumleveringen. De schulden die zij maken worden verhaald op diegenen die nog wel hun factuur kunnen betalen. En zo zitten u en ik in een neerwaartse vicieuze spiraal... 

Inefficiënte netbeheerders

Test Aankoop hekelt terecht het gebrek aan debat over de efficiëntie – of het gebrek daaraan – van de netbeheerders. België telt ongeveer 20 netbeheerders (afhankelijk van hoe men telt). Nederland, dat dubbel zoveel aansluitingen telt, heeft 8 netbeheerders… Elke netbeheerder heeft zijn eigen organisatie, administratie, kantoren, wagenpark, …, en dus ook zijn eigen tarief. Een gigantische overheadkost, een al even gigantische geldverspilling.

Hoeveel je betaalt voor stroom en gas hangt nauwelijks af van je leverancier (die verschillen zijn steeds kleiner geworden) maar steeds meer van bij welke netbeheerder je gemeente is aangesloten. Je kan je afvragen in hoeverre we van een vrijgemaakte markt kunnen spreken wanneer je ‘vrije keuze’ slechts op één derde van je tarief slaat…

De oplossing is dan ook vrij eenvoudig: vervang de 20 baronieën door één degelijke neutrale efficiënte netbeheerder en reguleer het tarief dermate dat het kostendekkend is, niet meer en niet minder. Een overheidsgerelateerd dienstverlenend bedrijf moet geen exuberante winsten maken! We zijn al lang blij dat het geen verlies maakt…

(Alex Polfliet, energie-expert, zaakvoerder Zero Emission Solutions bvba)
 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.