Twee Iraanse revolutionaire wachten opgepakt in Jemen?

De zuidelijke milities die de Zuid-Jemenitische havenstad Aden verdedigen, beweren dat ze daar twee officieren van de Iraanse Revolutionaire Wacht of pasdaran hebben gevangen genomen. Als dat klopt, zou dat bewijzen dat Iran wel degelijke de sjiitsche Houthi-milities bij de gevechten steunt.

Volgens de milities zijn de twee, een kolonel en een kapitein, gevangen genomen bij gevechten in verschillende wijken van Aden. Ze zouden als adviseurs zijn opgetreden voor de sjiitische Houthi-milities die nu al wekenlang proberen om Aden in te nemen. De twee zouden overgedragen worden aan het Saudische leger, dat het Jemenitische leger en de zuidelijke milities steunt.

Als het nieuws bevestigd wordt, zou dat aantonen dat Iraanse troepen op het terrein wel degelijk de Houthi's en hun bondgenoten steunen, zoals de Jemenitische regering en Saudi-Arabië beweren. Iran ontkent dat in alle toonaarden.

Wel valt het op dat de voorheen wat ongeregelde Houthi's de afgelopen maanden veel gedisciplineerder optreden en uitgerust zijn met moderner wapentuig en netjes in het uniform zitten. Dat zou er op kunnen wijzen dat ze opgeleid worden door Iraanse troepen of leden van de Libanese sjiitische militie Hezbollah, zoals Jemen, maar ook de Verenigde Staten beweren. 

Machtsblok binnen Iran

De Iraanse revolutionaire wachten of "sepah-e-pasdaran" werden opgericht na de islamitische revolutie van begin 1979 als een paramilitaire eenheid. Dat kwam omdat het nieuwe regime van grootayatollah Ruhollah Khomeiniy geen vertrouwen had in het leger en de veiligheidsdiensten van de verdreven Shah.

De pasdaran zijn intussen uitgegroeid tot een leger naast het officiële leger en tellen nu in totaal 125.000 strijders. Die zijn onderverdeeld over grondtroepen, een marine, maar ook een eigen luchtcompoment. Het korps is één van de machtigste instellingen geworden in Iran, zowel militair, politiek als economisch en is volgens sommige analisten zelfs machtiger dan de sjiitische clerus. Buitenlands zijn de pasdaran nu ook actief in de oorlog tegen IS in Irak.

Oorlog woedt verder in Jemen

Ook vandaag is er nog hevig gevochten in en rond de zuidelijke havenstad Aden. De Houthi's en hun bondgenoten, troepen die trouw zijn aan ex-president Ali Abdullah Saleh, zouden burgerwijken in Aden gebombardeerd hebben.

Ten noorden van Aden zou een konvooi van Houthi's en Saleh-getrouwen dan weer in een hinderlaag van zuidelijke autonomisten gevallen zijn. Daarbij zouden een twintigtal Houthi's en Saleh-aanhangers gedood zijn.

De Arabische coalitie onder leiding van Saudi-Arabië heeft dan weer luchtaanvallen uitgevoerd op de Houthi's. In de havenstad al-Hudaydah aan de Rode Zee werd een presidentieel paleis gebombardeerd dat door de Houthi's gebruikt wordt.

Wel zijn intussen vliegtuigen met hulpgoederen aangekomen in de hoofdstad Sanaa en zijn opnieuw schepen met humanitaire hulp aangemeerd in de haven van Aden. Volgens de Verenigde Naties zijn er nu al meer dan 100.000 Jemenieten in  hun eigen land op de vlucht geslagen voor het geweld.