Weigert Vaticaan ambassadeur vanwege geaardheid?

Weigert het Vaticaan een nieuwe Franse ambassadeur omdat hij homoseksueel is? Daarover wordt alleszins druk gespeculeerd in Franse en Italiaanse media. Begin januari droeg Frankrijk Laurent Stefanini voor als nieuwe ambassadeur voor het Vaticaan. Er is nog altijd geen antwoord, wat doorgaans wijst op een afwijzing. Het Vaticaan geeft voorlopig geen commentaar.

Begin januari stelde Frankrijk de 54-jarige diplomaat Laurent Stefanini voor als nieuwe ambassadeur voor Vaticaanstad. De geloofsbrieven werden overgemaakt, maar Frankrijk heeft sindsdien nog geen antwoord gekregen of het Vaticaan Stefanini aanvaardt. Normaal gezien gebeurt dat binnen 1,5 maand. Bij een afwijzing wordt niet gecommuniceerd. Na drie maanden van oorverdovende stilte lijkt het er dus sterk op het Vaticaan Stefanini niet ziet zitten.

Waarom, dat is de vraag. In Franse en Italiaanse media wordt volop gespeculeerd dat de kandidaat-ambassadeur geen goedkeuring krijgt van het Vaticaan omdat hij homoseksueel is. "De paus heeft in hoogsteigen persoon beslist over de afwijzing", citeert de krant Le Journal du Dimanche een anonieme bron bij het Vaticaan.

Stefanini, een praktiserend katholiek, is een topdiplomaat en de huidige chef protocol van het Elysée, het kabinet van president François Hollande. Tussen 2001 en 2005 was hij al eens de nummer twee van de Franse ambassade in Vaticaanstad. Hij deed het toen bijzonder goed in die functie, waardoor hij zowel in Franse als Italiaanse media erg hoog aangeschreven staat.

Volgens het Elysée is de voordracht van Stefanini als ambassadeur "een wens van de president en een beslissing van de regering". "Hij is een van onze beste diplomaten, daarom stelden we hem voor. We wachten op een antwoord van het Vaticaan", reageert het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het persagentschap AFP. Het Vaticaan zelf geeft voorlopig geen commentaar.

"Homoseksuele functionaris een provocatie"

Sommige analisten wijzen erop dat de mogelijke afwijzing daarom niet rechtstreeks voortvloeit uit Stefanini's geaardheid. Een andere mogelijke verklaring is de goedkeuring van het homohuwelijk en adoptie door holebi's in Frankrijk in 2013. Het Vaticaan uitte toen openlijk kritiek op de Franse regering.

Een homoseksuele Franse ambassadeur in het Vaticaan wordt door sommigen als een provocatie gezien. Paus Franciscus zou het zich volgens waarnemers ook niet echt kunnen/mogen permitteren zijn goedkeuring te geven aan een homoseksuele functionaris om zo de conservatievere stroming binnen de kerk niet voor het hoofd te stoten.

Paus Franciscus heeft tot nu toe een milder standpunt ingenomen over homoseksualiteit dan zijn voorganger Benedictus XVI. "Als iemand homoseksueel is, op zoek naar God en van goede wil, wie ben ik dan om te oordelen", zei hij twee jaar geleden. Hij voegde eraan toe dat holebi's niet gemarginaliseerd mogen worden.