"Geen uitkering voor wie kind niet laat vaccineren"

De Australische regering is van plan om familiale toelages voor ouders te schrappen als ze weigeren om hun kinderen te laten inenten tegen bepaalde ziektes. "Zeldzame ziektes zoals kinkhoest en mazelen zijn terug in opgang doordat ouders hun kinderen niet willen laten vaccineren, dat is onaanvaardbaar", is de boodschap van premier Tony Abbott.
AP2008

97 procent van de Australische kinderen tussen 1 en 5 jaar is gevaccineerd tegen bepaalde gevaarlijke ziektes, maar het aantal kinderen dat niet ingeënt wordt, stijgt elk jaar. Volgens de Australische regering zouden nu 39.000 kinderen jonger dan 7 jaar niet gevaccineerd zijn.

Net als in sommige Europese landen en in de Verenigde Staten is er een toenemende tendens van ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren. Ze zijn van mening dat de vaccinatie gevaarlijk is voor de gezondheid van hun kind of dat de effecten niet bewezen zijn, of ze maken zich zorgen over de gevolgen op lange termijn.

Daardoor maken zeldzame ziektes zoals kinkhoest en mazelen de laatste jaren weer opmars. De Australische conservatieve premier Tony Abbott wil daar paal en perk aan stellen. Hij stelt voor om de kinderbijslag en andere familiale toelages te schrappen voor ouders die hun kinderen niet willen laten inenten omdat ze gewetensbezwaren hebben. Ouders zouden zo per kind en per jaar tot 15.000 Australische dollar (ongeveer 10.000 euro) kunnen mislopen.

"Geen inenting is geen geld", verklaarde premier Abbott aan journalisten. "De regering is erg bezorgd over de risico's waaraan de rest van de bevolking wordt blootgesteld. De keuze om niet te vaccineren wordt niet gesteund door het beleid of door medisch onderzoek en zou ook niet gesteund moeten worden door belastingbetalers in de vorm van uitkeringen. Het is een belangrijke maatregel voor onze volksgezondheid. Het is belangrijk dat onze families en onze kinderen zo veilig mogelijk zijn."

Er wordt wel een aantal uitzonderingen toegestaan, zij het beperkt. Zo zouden ouders die hun kind om welbepaalde medische redenen niet kunnen laten inenten, toch nog uitkeringen krijgen. Ook religieuze beweegredenen worden toegestaan, maar enkel als de regering een formeel bezwaar van de leiding van bijvoorbeeld een kerk gegrond verklaard heeft.

Het voorstel van de Australische regering wordt gesteund door de oppositie. Het parlement moet wel nog instemmen met de plannen van de regering. De nieuwe regelgeving zou ten vroegste in 2016 van kracht worden.