"5.000 à 6.000 Europese strijders naar Syrië vertrokken"

De afgelopen jaren zijn zo’n 5.000 à 6.000 Europeanen naar Syrië gegaan om er te strijden tegen het regime van president Bashar al-Assad. Die ruwe schatting maakt Europees commissaris voor Justitie Vera Jourova in een interview met de Franse krant Le Figaro.

“Op Europees vlak schatten we dat er 5.000 à 6.000 individuen vertrokken zijn naar Syrië, waarvan 1.450 vanuit Frankrijk”, specificeert de Tsjechische in de krant. Tegelijk maakt ze de kanttekening dat die cijfers een zware onderschatting kunnen zijn.

Belgische cijfers

Over het aantal Belgische Syriëstrijders geeft de Europees commissaris geen specifieke cijfers, maar volgens Binnenlandse Zaken zijn er de afgelopen jaren 380 strijders vanuit België naar Syrië of Irak vertrokken. Een 200-tal zou op dit moment nog in die landen zitten, de anderen zijn teruggekeerd, ter plaatse opgepakt of gesneuveld.

Islamkenner en blogger Pieter Van Ostaeyen, schat het aantal Belgische jihadisten hoger in: op zijn weblog staat de teller op 481. Hoe het ook zij, door deze aantallen heeft België sowieso het hoogste aantal Syriëstrijders per capita van alle Europese landen.

Preventie boven repressie

Om het aantal Syriëgangers in te dijken, pleit Europees commissaris Jourouva in de eerste plaats voor preventie in plaats van repressie, omdat dat volgens haar altijd te laat komt. Daar maakt de commissaris dit jaar nog 2,5 miljoen euro voor vrij.

Tegelijk breekt de commissaris een lans voor betere samenwerking tussen de politie-organisaties binnen Europa en de verschillende justitie-apparaten. “We willen dat de informatieuitwisseling tussen Europol en Eurojust wordt opgevoerd”, legt ze haar wens uit.

Om dat concreet mogelijk te maken, denkt ze dat er overkoepelende onderzoeksteams moeten komen waarin politiemensen en onderzoeksrechters van de verschillende lidstaten kunnen samenwerken. Ten slotte pleit Jourouva voor een Europese procureur, om met een Europees parket internationaal georganiseerde misdaad aan te pakken.

Meest gelezen