"De dioxinecrisis heeft duizenden ernstige ziektes veroorzaakt"

De dioxinecrisis van 1999 heeft zwaardere gevolgen gehad voor de volksgezondheid dan tot nu toe werd aangenomen. Dat heeft de Gentse kankerspecialist Nik Van Larebeke becijferd aan de hand van officiële Vlaamse gezondheidsgegevens. Het zou gaan om twintigduizend extra kankers bij vrouwen en nog meer bijkomende gevallen van suikerziekte en hoge bloeddruk. "De crisis is niet goed aangepakt", aldus Van Larebeke in "Terzake".

De dioxinecrisis brak zestien jaar geleden uit, nadat bekend was geraakt dat een giftige stof dioxine in onze voedselketen was terechtgekomen. De gevolgen werden jarenlang onderschat, aldus Van Larebeke in "Terzake". "Ik heb altijd gezegd dat de dioxinecrisis een ramp was voor de volksgezondheid. Dioxines behoren namelijk tot de sterkste kankerbevorderende stoffen die ooit getest werden."

Door onderzoek voor en na de dioxinecrisis weten onderzoekers hoeveel dioxines we tijdens die periode hebben opgenomen. Welke invloed die dioxines hebben, haalt Van Larebeke uit onderzoek uit 2004 en 2011. Daarbij werd telkens dezelfde groep mensen onderzocht.

De evolutie was volgens Van Larebeke duidelijk. "We hebben vastgesteld dat de vrouwen die meer dioxines hadden in hun bloed, meer kanker hadden. Wat zowel de mannen en de vrouwen betreft die meer dioxines in hun bloed hadden, werd meer suikerziekte en hoge bloeddruk vastgesteld."

De gemiddelde Vlaming zou volgens Van Larebeke dus 2,5 procent meer kans hebben op suikerziekte dan voor de dioxinecrisis en 0,9 procent meer kans op hoge bloeddruk. De gemiddelde Vlaamse vrouw heeft daarnaast 1,8 % meer kans op kanker dan voor de dioxinecrisis.

Oorzakelijk verband?

Een oorzakelijk verband leggen tussen de dioxinecrisis en het voorkomen van kanker, is moeilijk en dat geeft ook Van Larebeke toe. "Het is op dit ogenblik onmogelijk om die cijfers precies te berekenen en hard te maken maar het is mijn inziens evident dat de dioxinecrisis duizenden gevallen van ernstige ziektes heeft veroorzaakt."

Zo heeft de dioxinecrisis volgens Van Larebeke in totaal al zeker 20.000 kankers bij vrouwen veroorzaakt, 22.000 gevallen van diabetes en 24.000 gevallen van hoge bloeddruk. Nochtans werd vroeger altijd, vooral dan door politici, beweerd dat de impact op de volksgezondheid "nihil" of "zo goed als nihil was". "De crisis is niet goed aangepakt", besluit Van Larebeke ten slotte.

Meest gelezen