Inbraken in Halle-Vilvoorde blijven vaak onbestraft

Door een tekort aan middelen in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde blijft criminaliteit er nog vaak onbestraft. Terwijl de Vlaamse rand met een inbrakenplaag kampt, hebben politie en gerecht er weinig middelen om die te bestrijden.

De oorsprong van het probleem ligt bij de opsplitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Toen de kieskring in 2012 werd opgesplitst, werd ook het gerechtelijk arrondissement opgesplitst in Brussel enerzijds en Halle-Vilvoorde anderzijds.

Geen labo

Toen het parket Halle-Vilvoorde een jaar geleden van start ging, was het de bedoeling om regiospecifieke criminaliteit beter aan te pakken, vooral het grote aantal inbraken in de Vlaamse rand rond Brussel. Maar in de praktijk pakt dat idee slecht uit omdat het gerechtelijk arrondissement nog niet over alle middelen beschikt waarover alle andere arrondissementen wel beschikken.

Zo heeft Halle-Vilvoorde geen eigen labo, dat onder andere instaat voor het afstappen van woningen na inbraken. Daarvoor moet Halle-Vilvoorde een beroep doen op de collega’s met de witte pakken uit Brussel.

Extra personeel

Gouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant toont begrip voor het gebrek aan middelen in het jonge arrondissement, “maar we dringen er toch op aan om het tekort te erkennen en dat men een strategie aankondigt om in Halle-Vilvoorde vergelijkbare middelen in te zetten”.

De Witte pleit ook voor meer speurders, “want er zijn beduidend minder speurders bij de federale recherche in Halle-Vilvoorde dan elders”. Concreet vraagt men extra 33 speurders om het huidige bestand van 97 federale rechercheurs aan te vullen.

Daarnaast wil men ook extra mensen voor de wegpolitie en het parket. “Met andere woorden moet er een inspanning gebeuren om de middelen in Halle-Vilvoorde te versterken om de hoge graad aan criminaliteit en woninginbraken beter te bestrijden”, besluit De Witte.

Meest gelezen