Joodse kolonisten stellen Palestijnse kinderen tewerk

Honderden Palestijnse kinderen worden door Israëlische kolonisten gebruikt op hun boerderijen als goedkope arbeidskrachten. Dat staat in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

De kinderen zijn vaak nog erg jong en worden tewerkgesteld in boerderijen op de bezette Westelijke Jordaanoever. "De meeste kinderen beginnen te werken als ze 13 of 14 zijn", legt Jan Kooy van Human Rights Watch uit. "Ze vallen vaak uit op school en gaan daar ook niet meer naar toe."

Human Rights Watch heeft het over "een zeer ernstig probleem", "gezien de omstandigheden waarin de kinderen werken: gevaarlijk met machines, en in extreem hete temperaturen, soms tot 50 graden in de zomer."

De kinderen blijken vaak via Palestijnse tussenpersonen op de Joodse boerderijen terecht te komen.

Volgens het internationaal recht mogen kinderen onder de 15 niet werken. Onder de 18 mogen ze geen gevaarlijk werk doen. Human Rigths Watch vindt dat niet alleen Israël, maar ook de Europese Unie in gebreke blijft, want Europa is de belangrijkste afzetmarkt van landbouwproducten uit de Joodse kolonies.