Steeds minder werklozen volgen opleiding tot knelpuntberoep

Steeds minder werklozen volgen bij de VDAB een opleiding om een knelpuntberoep uit te oefenen. Vorig jaar waren er bijna 1.000 cursisten minder dan in 2012, schrijft Het Laatste Nieuws. Ook het aantal cursisten dat zijn opleiding positief beëindigt, is licht gedaald. De VDAB ontkent dat ze onvoldoende werk maakt van knelpuntopleidingen.

Er zijn veel vacatures voor schoonmakers, verpleegkundigen of mecaniciens, maar die jobs lijken steeds minder populair. De VDAB biedt opleidingen aan voor die knelpuntberoepen, maar vorig jaar schreven slechts 26.264 werkzoekenden zich daarvoor in, zo blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). In 2012 werkten 27.231 werkzoekenden een VDAB-cursus af voor zo'n functie, in 2013 nog 26.636.

Binnen de groep die wel een opleiding volgde, zijn er bovendien steeds minder werkzoekenden die ze positief beëindigen: dat aantal daalde van 83 procent in 2012 naar 80 procent in 2014.

De VDAB spreekt tegen dat ze onvoldoende werk zou maken van knelpuntopleidingen en beklemtoont dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in werkplekleren. Volgens de VDAB geven de cijfers die Bothuyne opvroeg enkel een beeld van de opleidingen "binnen de schoolmuren". 

"Maar tussen 2012 en 2014 is het aantal werklozen dat zich voorbereidt op een knelpuntberoep via het zogenoemde werkplekleren gestegen van 15.000 tot 17.500", is te horen bij de dienst. "Dat compenseert dus ruimschoots de lichte daling bij de klassieke opleidingen. De cursussen op de werkvloer vertonen bovendien zeer goede uitstroomresultaten, precies omdat ze zo sterk gericht zijn op wat je in de job moet kunnen."