De Croo breekt lans voor rechten van vrouwen en LGBT's

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) heeft maandag bij de VN in New York gehamerd op het belang van vrouwenrechten en rechten van holebi's en transgenders. Tijdens een toespraak voor de Commissie over Bevolking en Ontwikkeling, die dit jaar door België wordt voorgezeten, legde hij ook de nadruk op kwaliteitsonderwijs.

"Meer dan de helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen. Toch vechten overal ter wereld vrouwen voor hun rechten, rechten die essentieel zijn voor de menselijke ontwikkeling", stelde De Croo. Hij wees op het recht van een vrouw op onderwijs, het recht van een meisje om niet tot een huwelijk gedwongen te worden en het recht van een jonge vrouw om vrij en verantwoordelijk over haar seksuele en reproductieve gezondheid te beslissen.

"Jonge mensen hebben toegang tot informatie nodig om geïnformeerde keuzes en beslissingen te maken", aldus de vicepremier. Hij gaf de seksuele opvoeding in de Belgische scholen als voorbeeld. Dankzij maatregelen zoals gratis anticonceptiemiddelen voor jonge mensen heeft België bovendien een van de laagste graden van tienerzwangerschappen en moedersterftes ter wereld, klonk het.

"Discriminatie van LGBT's heeft grote gevolgen"

Tijdens zijn toespraak onderstreepte de vicepremier ook het belang van de rechten van holebi's en transgenders ("LGBT's"). Hij gaf opnieuw het voorbeeld van België. Ons land was twaalf jaar geleden, samen met Nederland, een van de eerste landen ter wereld dat huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht toeliet, aldus De Croo.

"Discriminatie en onderdrukking van LGBT's heeft grote gevolgen. Dergelijke discriminatie hindert campagnes van hiv-preventie en toegang tot behandeling, wat leidt tot de verdere verspreiding van hiv en andere soa's. Hoe kunnen we ooit een efficiënt beleid rond seksuele gezondheid garanderen, als bepaalde groepen mensen bewust uit de maatschappij worden gehouden?", aldus de vicepremier.

"Hoe kan je jouw rechten opeisen als je niet eens officieel bestaat?"

Als derde punt verwees De Croo naar kwaliteitsonderwijs. "België gelooft rotsvast in het potentieel van ieder individu om positief bij te dragen aan de maatschappij, ook meisjes." Daarnaast is geweld gebaseerd op geslacht onaanvaardbaar. "Het ondermijnt de individuele ontwikkeling en heeft verwoestende effecten op maatschappijen. "Zo worden slachtoffers van seksueel geweld dermate gestigmatiseerd dat ze uit hun gemeenschappen worden gesloten. "We kunnen slachtoffers niet de schuld geven. We moeten garanderen dat daders rekenschap afleggen."

Tot slot stelde De Croo nog dat ieder kind het recht heeft geregistreerd te worden. "Hoe kan je jouw rechten opeisen als je niet eens officieel bestaat?", zei hij. "Door registratie en demografische data kunnen regeringen toereikende gezondheidszorg en onderwijs leveren, middelen en budgetten in evenwicht houden en een beleid op lange termijn uitwerken."

Nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen

Momenteel wordt onderhandeld over de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's), nu de Millenniumdoelstellingen eind dit jaar aflopen. Op de VN-top "Post 2015" in september zullen die SDG's worden aangenomen. De Commissie over Bevolking en Ontwikkeling, die plaatsvindt van 13 tot 17 april bij de VN, draagt daartoe bij. België ijvert daarbij sterk voor onder meer seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.