Jeugdinstellingen willen oplossing voor meerderjarige probleemjongeren

De Vlaamse jeugdinstellingen wijzen op een lacune in de wetgeving die toelaat dat jongeren die een groot risico vormen op hun achttiende vaak opnieuw in de maatschappij terechtkomen. Ze vragen de ministers van Justitie en Welzijn een mogelijkheid te voorzien om deze jongeren toch onder begeleiding te houden.

Het initiatief gaat uit van zes Vlaamse instellingen. Zij voeren aan dat jongeren die op hun achttiende uit de jeugdzorg vertrekken vaak niet klaar zijn om een zelfstandig leven in de maatschappij uit te bouwen. "Het gaat vooral om jongeren met een complexe problematiek", stellen ze in een brief aan de ministers. "Jongeren met een verstandelijke beperking of ernstige psychische stoornissen, in combinatie met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Deze jongeren betekenen een groot gevaar voor de veiligheid van zichzelf of anderen."

Om na hun achttiende verjaardag gepaste ondersteuning te kunnen krijgen, moeten die jongeren eigenlijk nieuwe feiten plegen, stellen de instellingen. Ze vragen een juridische maatregel die indien nodig dwingend kan zijn. De maatregel moet vertrekken vanuit bescherming en gepaste ondersteuning, en niet vanuit een straf. "Cruciaal is dat de jongere zelf actief wordt betrokken bij het proces en een verhaalrecht heeft."

De initiatiefnemers kijken voor een oplossing onder meer naar Nederland, waar in een nieuw wetsvoorstel wordt gefocust op verplichte zorg op maat. Ondanks de verplichting moet de cliënt in het voorstel voldoende invloed hebben op de zorg.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en zijn federale collega voor Justitie en partijgenoot Koen Geens zullen overleggen om een antwoord te bieden op de verzuchtingen van de jeugdinstellingen.