Werkloze mantelzorgers krijgen meer rechten

Een werkloze die voor een ziek familielid of een gehandicapt kind zorgt, hoeft tot vier jaar lang niet op zoek naar werk. Dat staat in een nieuw koninklijk besluit van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). De wetgeving is daarmee iets versoepeld.
Minister van Werk Peeters heeft een nieuw KB klaar.

De kwestie van de werkloze mantelzorgers veroorzaakte in februari een van de vele relletjes in de federale regering. Toen bleek dat de federale regering de vrijstelling en de bijhorende uitkering voor werkloze mantelzorgers sinds 1 januari had afgeschaft.

Tot eind vorig jaar moesten werklozen die aan mantelzorg deden tijdelijk niet op zoek naar een baan, om zo ten volle voor hun familielid te kunnen zorgen. Ze kregen daarbij ook een uitkering van zo'n 260 euro per maand, in de plaats van andere werkloosheidsuitkeringen die ze normaal als werkloze zouden krijgen.

De afschaffing van de vrijstelling en de premie lokte heel wat kritiek uit en leidde ook tot een pittige ruzie tussen de coalitiepartners. Uiteindelijk maakte de regering bekend dat ze aan een oplossing werkte om de financiële situatie van de mantelzorgers te verbeteren.

"Terechte reacties"

Met het nieuwe koninklijke besluit is dat nu ook gebeurd. Concreet worden de rechten van de werkloze mantelzorgers nu gelijkgesteld met de rechten van de mantelzorgers die daarnaast nog werken. Dat betekent dat werkloze mantelzorgers nu vier jaar lang niet naar werk moeten zoeken en al die tijd een premie kunnen ontvangen. Tot eind vorig jaar was dat drie jaar. In die zin is de regeling voor de werkloze mantelzorgers nu dus versoepeld ten opzichte van vroeger, terwijl het in het regeerakkoord aanvankelijk de bedoeling was om ze strenger te maken.

Maar de polemiek heeft de regering dus van gedacht doen veranderen. "Daar is terecht een reactie op gekomen", geeft minister van Werk Peeters toe. "We hebben heel snel geprobeerd om die reactie goed op te vangen."

Het koninklijk besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. De eerste twee jaar zullen de werklozen een vergoeding van 266 euro krijgen. De jaren erna zal dat 216 euro zijn. Om de vrijstelling en premie te kunnen krijgen, moeten de mantelzorgers wel de ernst van de ziekte of de handicap met een medisch attest kunnen aantonen.