"Verkeerslichten op gewestwegen beter afstemmen op verkeersstroom"

Minister van Mobiliteit Ben Weyts vindt dat de verkeerslichten op de gewestwegen beter moeten worden afgestemd op de verkeersstroom. Hij start een proefproject om te bekijken hoe files aan verkeerslichten tot stand komen. Daarvoor baseert hij zich onder meer op gegevens van gps-toestellen.

De Vlaamse gewestwegen tellen 1.635 punten met verkeerslichten, die niet allemaal goed zijn aangepast aan de verkeerssituatie. De gewestwegen zijn daardoor minder vlot en veilig zijn dan ze zouden kunnen zijn, stelt Weyts. "Het verkeer is voortdurend in beweging. De verkeerssituatie op een kruispunt kan na enkele jaren grondig veranderd zijn. Als het verkeer verandert, moeten we ook de lichten aanpassen."

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat met een proefproject op drie locaties onderzoeken hoe de lichten idealiter afgesteld worden. Volgende week maandag start het een eerste testperiode in Dendermonde. Wegen en Verkeer zal het verkeer op het kruispunt van de N41 met de N17 bestuderen met camera's en telslangen op de weg, maar ook met de gegevens die elk gps-toestel uitzendt.

"Zo kunnen we bestuderen waarop de verkeerslichten moeten worden afgestemd, bijvoorbeeld op de snelheid van de wagens of de lengte van de file", aldus Weyts. "Dankzij de gps-data, die we uiteraard anoniem bestuderen, kunnen we zien of de bestuurders eventueel gebruik maken van sluipwegen en alternatieve routes."

De studie moet resulteren in een lijst met criteria die Wegen en Verkeer kan gebruiken om de regeling van de lichten bij te stellen. De resultaten worden begin volgend jaar verwacht.