Aantal meldingen van cyberpesten zit in de lift

In de eerste helft van 2014 registreerde de politie 915 feiten van cyberpesten. Dat zijn er op jaarbasis veel meer dan de 1.572 feiten in 2013, en de 1.426 feiten in 2010. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Franky Demon (CD&V).
AP2012

In de Algemene Nationale Gegevensbank wordt cyberpesten genoteerd als "belaging via internet". Van de verdachten die in 2013 geregistreerd werden, was 28 procent 18 tot 29 jaar oud, 25 procent tussen 30 en 39 jaar en 14 procent 40 tot 49 jaar.

In slechts 4 procent van de gevallen was de dader minderjarig. Dat is wellicht een onderschatting, vermits de registratie van min-14-jarigen enkel kan op bevel van de onderzoeksrechter. De overgrote meerderheid van de verdachten, 77 procent, was een man.

Om cyberpesten tegen te gaan, lanceerden enkele instanties, zoals de Computer Crime Unit van de federale politie, in 2013 een sensibiliseringscampagne met een smartphone-app (#StopCyberHate). Daarmee kunnen jongeren zelf bepalen of zij al dan niet slachtoffer zijn van cyberpesten. Er werd toen ook een website gelanceerd, en een toolbox voor opvoedingsdeskundigen, ouders en tieners.