Verwerkers raken puin aan de straatstenen niet kwijt

De Vlaamse verwerkers van steenslag hebben het almaar moeilijker om hun gerecycleerd puin kwijt te geraken. Het puin wordt als funderingsmateriaal voor wegen en opritten gebruikt, maar dat gebeurt volgens de sector nog te weinig.

“We zitten met grote hoeveelheden steenpuin waar we niet meer van af geraken", klaagt Werner Annaert van de federatie van afvalverwerkende bedrijven. "Wij zamelen alle containers in die op containerparken en werven staan, sorteren er het afval uit en maken er steenachtige granulaten van die gebruikt kunnen worden als funderingsmateriaal. Maar als je dat niet kwijt geraakt, kun je dat niet blijven stockeren omdat we beperkt zijn door onze milieuvergunning.”

"Daardoor kunnen bedrijven op een bepaald moment niets meer aanvaarden en moeten een aantal bedrijven stoppen met het recycleren van bouw- en sloopafval. En dan krijgen we een probleem."

Overheid kan steentje bijdragen

Werner Annaert wil dat de Vlaamse overheid “eens werk maakt van een kringloopeconomie”, om afvalstoffen maximaal te hergebruiken. Daarbij pleit hij voor het verplicht maken van afvalmateriaal bij openbare werken en het gebruik van nieuwe grondstoffen zo veel mogelijk te beperken.

Daarnaast denkt Annaert dat er nog “heel wat investeringen mogelijk zijn in de infrastructuur”. Hierbij denkt hij aan het veiliger maken van de Vlaamse wegen, door ze te verbreden met aparte fietspaden. “Zo worden onze wegen veiliger door materialen te recycleren.”