West-Vlaamse knuffelmagistraat dijkt diefstallen in

Het aantal diefstallen, waarbij mensen worden bestolen nadat ze werden geknuffeld, is in West-Vlaanderen spectaculair gedaald. Daarmee heeft de zogenoemde knuffelmagistraat in die provincie zijn nut bewezen. Die magistraat houdt zich specifiek bezig met de bestrijding van dat type diefstallen.

Ruim een jaar geleden pleegde een gezin met kinderen verschillende overvallen op die manier. Ze vroegen voorbijgangers de weg en bedankten hen uitgebreid met een knuffel, waarna hun portefeuille plots verdwenen was. 

De speciale knuffelmagistraat heeft dat probleem ingedijkt, maar nu passen dieven weer andere methodes toe. "Waar men vroeger knuffelde, heeft men nu de oude manier van bestelen weer ingevoerd. Je wordt tegengehouden voor een petitie. Achteraf vragen jonge meisjes je in het beste geval om geld, in het slechtste geval hebben ze je dan al bestolen", aldus parketwoordvoerder Tom Janssens.