"Er is juist minder fraude met werkloosheidsuitkeringen"

Vanuit alle hoeken komt er kritiek op de uitspraken van N-VA-Kamerlid Zuhal Demir over onterecht uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen. Demir zei vanmorgen dat de RVA nog 291 miljoen euro moet terugvorderen en dat dat bedrag nog elk jaar stijgt. Ze legde daarvoor de schuld bij de vakbonden. Maar volgens coalitiepartner CD&V is de fraude met uitkeringen net gedaald en de RVA zegt dat er steeds meer controles gebeuren. De vakbonden spreken dan weer van vakbond-bashing.

"De uitspraken van Demir zijn ongenuanceerd", zegt Kamerlid voor CD&V - en dus coalitiepartner - Stefaan Vercamer.

"Ze wekt de indruk dat er meer fraude zou zijn, terwijl het tegendeel waar is. Door betere controles en een meer gerichte kruising van gegevens kan men nu nog beter fraude opvolgen."

Het bedrag van 291 miljoen euro dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) nog moet terugvragen aan mensen die onterecht een uitkering hebben gekregen, is een optelling en wijst er volgens Vercamer niet op dat er meer sociale fraude is. Bovendien gaat het niet alleen om werkloosheidsuitkeringen, maar ook om andere gevallen van fraude. "Elke euro is te veel, maar we maken vorderingen op het gebied van sociale fraude."

Vercamer wordt in zijn kritiek bijgestaan door CD&V-fractieleider in de Kamer Raf Terwingen. "Ik hoorde mevrouw Demir vanmorgen uithalen naar de vakbonden terwijl ze zelf zei dat de RVA bevoegd is. Zo'n uithaal is politiek en intellectueel niet correct. Ik vind dat een beetje laag."

"Demir trekt verkeerde conclusies"

SP.A-kopstuk John Crombez stelt vanuit de oppositie dat Zuhal Demir verkeerde conclusies trekt uit het jaarverslag van de RVA.

"Er worden inderdaad elk jaar wel nog onterechte uitkeringen uitbetaald, maar het totale aantal is dankzij het werk van de vorige federale regering (waar de SP.A met toenmalig minister van Werk Monica De Coninck en Crombez zelf als staatssecretaris voor Fraudebestrijding deel van uitmaakte, nvdr.) en voorafgaande controles door de RVA wel sterk naar beneden gehaald."

"Demir voert een compleet verkeerde discussie. Het lijkt erop dat ze met haar verkeerde conclusies de vakbonden wil aanvallen", aldus Crombez.

Jasper Jacobs

"Werkelijke agenda van Demir: vakbonden uitschakelen"

Zuhal Demir liet vanmorgen verstaan dat de vakbonden enigszins schuld treffen en hun financiële verantwoordelijkheid niet zouden nemen.

"Mevrouw Demir kent haar dossier niet", reageert Jef Maes van het ABVV. "Elke euro die wij verkeerd betalen, moeten wij al ten laste nemen. Wij doen heel veel controles en we moeten zelf terugvorderen als we iets onterecht hebben betaald."

Maes is dan ook scherp voor Demir. "Haar werkelijke agenda is dat ze de vakbonden wil uitschakelen zodat ze met de werklozen kan doen wat ze wil."

RVA nuanceert

Bij de RVA zelf nuanceert men de uitspraken van Zuhal Demir. "De bijna 300 miljoen is inderdaad een groot bedrag, maar je moet dat kaderen in onze globale uitgaven en dan kom je uit op 1,27 procent op jaarbasis dat door de RVA wordt teruggevorderd."

Dat het aantal vaststellingen van onterechte uitbetalingen elk jaar stijgt, heeft ook niets te maken met fouten bij de RVA of bij de uitbetalingsinstellingen (met name de vakbonden), maar wel met een efficiëntere fraudebestrijding.

Op het voorstel van Demir om in de toekomst één instantie voor de uitkeringen te laten instaan in plaats van de vakbonden en de RVA nu, reageert de RVA lauw. "De RVA zou op dezelfde manier te werk gaan als de vakbonden nu."

Factcheck april 2014: Hoe groot is de fraude met werkloosheidsuitkeringen?

Vorig jaar onderzocht VRT Nieuws de fraude met de werkloosheidsuitkeringen in onze Factcheck-reeks. Waar wordt er precies gefraudeerd en op welke schaal? U lees het hier.