"Seksueel geweld tegen vrouwen is echt oorlogswapen geworden"

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) wil dat de Verenigde Naties harder optreden tegen seksueel geweld tegenover vrouwen en meisjes in conflictsituaties. "Dat is een zeer goedkoop wapen, maar heeft zeer verstrekkende gevolgen", vindt De Croo.

Alexander De Croo voerde gisteravond het woord tijdens een open zitting van de VN-Veiligheidsraad. "Seksueel geweld als oorlogswapen, vaak tegen de meest kwetsbaren, blijft een smet op het geweten van de internationale gemeenschap", zei de Belgische minister.  "Als we onze gemeenschappelijke menselijkheid overeind willen houden, is het onze plicht een einde te maken aan alle vormen van seksueel geweld in conflictsituaties."

De voorbeelden van seksueel geweld tegenover vrouwen en meisjes in oorlogsgebieden zijn legio. Denken we aan de honderden Nigeriaanse schoolmeisjes die vorig jaar werden ontvoerd door de extremistische moslimterreurgroep Boko Haram, jezidi-meisjes die worden opgejaagd door terreurgroep IS of het conflict in Oost-Congo.

"Ik ben twee maanden geleden nog in Congo geweest en heb daar vluchtelingenkampen in Goma bezocht", schetst De Croo in "De Ochtend" op Radio 1. "Vrouwen zeiden me daar dat wanneer ze het kamp verlaten om houtskool te gaan halen, ze een groot risico lopen om door soldaten en zelfs kampwachters seksueel zwaar uitgebuit te worden."

Wat kan de VN doen?

In een onlangs gepubliceerd rapport uitte VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zijn bezorgdheid over seksueel geweld door gewapende groepen, gebruikt als terreurtactiek. Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo heeft de Veiligheidsraad nu gevraagd om gepaste actie te ondernemen. Gemakkelijk zal het niet zijn, geeft De Croo toe. "Maar anderzijds zijn er zoveel duizenden getuigenissen..."

"We moeten in de eerste plaats het onderwerp naar voor schuiven, want nu blijft het te vaak in de schaduw staan. Daarnaast moeten we duidelijk komaf maken met de straffeloosheid. In Congo zijn er recent enkele generaals veroordeeld, dat is een zeer belangrijk signaal."

Het is volgens De Croo ook belangrijk om conflicten stil te leggen en voor begeleiding achteraf te zorgen. "Het is verontrustend om te zien dat seksueel geweld zich na een conflict infiltreert in de normale samenleving. Met de juiste begeleiding kunnen we dat tegenhouden."

Wat kan België doen?

Om straffeloosheid te bestrijden, zal België de VN-actie in Mali ondersteunen. Daar zal een nationale strategie worden opgesteld om seksueel geweld en geweld op basis van gender te bestrijden.

Voorts moet ons land volgens De Croo blijven hameren op gelijke rechten voor vrouwen. "Om seksueel geweld tegen te gaan, moeten we vrouwen en meisjes weerbaarder maken door hen toegang te geven tot onderwijs en werk."

"De helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen en toch zijn er nog heel wat groepen die niet dezelfde rechten genieten als mannen. Meisjes zijn vaak echt de motor van de ontwikkeling en als je die mogelijkheid niet voldoende gebruikt, dan vertraagt de menselijke ontwikkeling", besluit Alexander De Croo.