Bedrag onterecht uitbetaald stempelgeld opgelopen tot 291 miljoen

291 miljoen euro: dat bedrag moet de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) nog terugkrijgen van mensen die onterecht een werkloosheidsuitkering hebben ontvangen. En dat bedrag stijgt nog elk jaar. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens N-VA-Kamerlid Zuhal Demir ligt het probleem bij het systeem: Demir wil in de toekomst maar één overheidsdienst die alle uitkeringen afhandelt.

Als je geen job meer hebt, bepaalt de RVA of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering en hoe hoog die uitkering zal zijn. Het zijn dan de vakbonden of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen die de uitkering uitbetalen.

Maar soms loopt het dus verkeerd, blijkt uit het jaarverslag van de RVA. Zo krijgen bijvoorbeeld mensen die niet kunnen werken door ziekte - en daarom al een ziekte-uitkering krijgen -  soms toch nog een werkloosheidsuitkering. Sinds 2011 is de som van onterecht uitbetaald stempelgeld met 100 miljoen euro toegenomen. Op dit moment moet er in totaal nog 291 miljoen terugkomen.

"Net op het moment dat elke minister moet vechten voor budgetten blijkt dat we elk jaar tientallen miljoen euro's over de balk gooien aan ten onrechte uitbetaalde uitkeringen. En de factuur blijft oplopen. Alarmerend", vindt Zuhal Demir (N-VA).

"Moeilijk om geld terug te vragen"

Volgens de RVA gebeuren er meer controles, maar is het moeilijk om onterecht gestort geld terug te vragen. Ook al omdat de bedragen soms erg hoog oplopen. "Vaak zitten we met afbetalingsplannen over verschillende jaren. Bovendien zijn sommige mensen weerspannig."

In totaal kreeg de RVA vorig jaar 69 miljoen terug, daarvan werd 35 miljoen vrijwillig teruggegeven, de rest werd ingehouden door ziekenfondsen en werkgevers.

Demir: "Vakbonden moeten verantwoordelijkheid opnemen"

De schuld ligt niet bij de mensen die onterecht een uitkering hebben gekregen, vindt Zuhal Demir. Het systeem moet worden aangepakt, klinkt het. "Het is op het moment dat de vakbonden die uitkeringen uitbetalen, dat er goed gecontroleerd moet worden of iemand daar wel recht op heeft."

"De vakbonden moeten hun financiële verantwoordelijkheid opnemen. Dat brengt met zich mee dat ze ook zelf onterecht uitgekeerde betalingen moeten terugvorderen, wat nu enkel de RVA kan. En als er tekorten zijn, dan moeten de vakbonden die zelf wegwerken en niet doorschuiven naar de belastingbetaler."

Demir wil dat er op termijn één overheidsdienst komt die àlle uitkeringen afhandelt. Op die manier zal het systeem veel efficiënter verlopen, aldus het N-VA-Kamerlid.

Meest gelezen