Regering vraagt analyse van studie over gevolgen dioxinecrisis

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en haar collega van Landbouw Willy Borsus (MR) hebben de Hoge Gezondheidsraad gevraagd de recente studie over de gevolgen van de dioxinecrisis tegen het licht te houden.

Maandag kwam professor Nik Van Larebeke (UGent en VUB) in "Terzake" naar buiten met nieuwe cijfers die moeten aantonen dat de dioxinecrisis uit 1999 zwaardere gevolgen heeft gehad voor de volksgezondheid dan tot nu toe werd aangenomen. Er was sprake van 20.000 extra kankergevallen bij vrouwen, 22.000 meer gevallen van diabetes en 24.000 bijkomende gevallen van hoge bloeddruk, concludeerde Van Larebeke.

Na de discussies over die studie en ermee rekening houdend dat andere wetenschappers en studies het niet eens zijn met de conclusies, staken ministers De Block en Borsus de koppen bij mekaar. Ze beslisten een advies te vragen aan de Hoge Gezondheidsraad "om een neutrale en objectieve analyse te bekomen van de desbetreffende studie".

De dioxinecrisis brak los in 1999, nadat was gebleken dat de giftige stof dioxine in de voedselketen terecht was gekomen. Als gevolg daarvan werd in 2000 het Federaal Voedselagentschap (FAVV) opgericht. Volgens beide kabinetten hebben de wetgeving, de procedures en de controles die toen werden ingevoerd, ertoe geleid dat dergelijke gebeurtenissen niet meer hebben plaatsgevonden en bieden ze de garantie dat onze volledige voedselketen een van de veiligste ter wereld is.