Vijf landen onderzoeken samen privacybeleid van Facebook

Privacyorganisaties uit vijf Europese landen, waaronder België, gaan samen het privacybeleid van Facebook onderzoeken. Nederland neemt het voortouw om de verschillende acties in eigen land, maar ook in België, Duitsland, Spanje en Duitsland te coördineren. Dat meldt de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheid (CNIL).
AP2010

"Er wordt een collectief onderzoek georganiseerd door vijf Europese autoriteiten. Ze zullen de nationale acties op elkaar afstemmen onder leiding van Nederland", aldus Isabelle Falque-Pierrotin, de voorzitster van de Franse privacywaakhond CNIL. "Het onderzoek zal niet in alle landen op dezelfde manier verlopen, maar iedereen focust zich wel op het privacybeleid van Facebook."

De vijf nationale privacyorganisaties gaan ook na hoe andere sociale media, zoals Instagram en Whatsapp omgaan met persoonsgegevens en de uitwisseling daarvan met andere sociale media.

Onderzoek naar Google als precedent

Het onderzoek, dat "net van start is gegaan" is gebaseerd op gelijkaardige onderzoeksdaden naar Google. "Met onze aanpak toen hebben we getoond dat Europa met één stem spreekt. We hebben de mogelijkheid om te onderhandelen met de grote wereldbedrijven."

Na verschillende sancties door de Europese autoriteiten om de privacy van surfers beter te beschermen, besliste Google in 2012 om alle privacyregels samen te voegen en toe te passen voor een zestigtal diensten. "De conclusie die we daaruit getrokken hebben, is dat het absoluut nodig is om op Europees niveau samen te werken en informatie uit te wisselen", aldus het CNIL.