"Manier om met verandering om te gaan, is cruciaal voor groei"

De manier waarop een maatschappij omgaat met verandering, is cruciaal voor economische groei. Technologische vooruitgang heeft immers steeds meer impact. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gezegd tijdens een paneldiscussie in Washington. De minister is in de Amerikaanse hoofdstad voor de lentevergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank.

Economische groei zal meer en meer voortkomen uit technologische vooruitgang en innovatie, legde de minister na het panelgesprek uit. Die vooruitgang versnelt steeds meer en wordt op zijn beurt vooruitgedreven door een huwelijk tussen ontwikkeling van kennis en ondernemerschap. "Je hebt ondernemerschap nodig om de massa aan nieuwe ideeën om te zetten in nieuwe producten, in nieuwe productieprocessen", aldus de minister.

Die vooruitgang heeft steeds meer impact, klonk het nog. "De manier waarop een maatschappij daarmee kan omgaan - door de historische, institutionele en sociologische kenmerken van die maatschappij - gaat voor een groot stuk bepalen of die maatschappij mee kan gaan in economische groei en welvaartstoename", stelde hij.

"Vanwege die historische, sociologische, institutionele en constitutionele gegevens, is de Amerikaanse samenleving blijkbaar bereid om al die schokken en verstoringen die gepaard gaan met die voortdurende en versnellende technologische vooruitgang, te aanvaarden en assimileren", zei hij. "Americans always want something new (Amerikanen willen steeds iets nieuw)."

De minister merkte nog op dat hij niet a priori voor het Amerikaanse model pleit. "Ik wil alleen aangeven dat gezien de manier waarop economische groei zich aan het ontwikkelen is, we daar steeds moeilijker aan zullen kunnen deelnemen als we in Europa op dezelfde stugge manier blijven omgaan met veranderingen in de economie en in de maatschappij zelf."

Dat onderwerp is ook de basis van het boek dat hij gisteravond voorstelde in de Belgische residentie in Washington. Het boek, dat de titel "A Giant Reborn" draagt, schreef hij nog voordat hij zijn functie als minister van Financiën opnam. De "herboren reus" in de titel slaat op de Verenigde Staten.