"Weinig mensen weten dat ze patiëntendossier kunnen opvragen"

Weinig mensen weten dat ze hun patiëntendossier kunnen opvragen of aanpassen. Dat blijkt uit een onderzoek van het christelijk ziekenfonds (CM). Dokters, apothekers en andere zorgverleners houden van iedere patiënt een dossier bij met zijn of haar medische gegevens. Dat dossier opvragen kan belangrijk zijn, zegt de CM.

De patiënt mag aan elke zorgverlener vragen om zijn dossier in te kijken, een kopie maken, zelf gegevens toevoegen en bij overlijden hebben nabestaanden na een gemotiveerd verzoek het recht om het dossier in te kijken.

In de praktijk gebeuren er echter soms inbreuken tegen het patiëntenrecht. Bij de ombudsdiensten van de algemene ziekenhuizen kwamen over het patiëntendossier in 2013 2.240 klachten binnen, of 300 meer dan een jaar eerder, illustreert de CM.

"Het belang van een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier valt nauwelijks te onderschatten", aldus de CM. "Door met elkaar medische gegevens uit te wisselen krijgen zorgverleners een volledig beeld van de patiënt."

Uit de focusgesprekken blijkt wel dat patiënten het belangrijk vinden dat er voorwaarden zijn voor die gegevensuitwisseling. Zo willen ze dat alleen zorgverleners met wie ze een zorgrelatie hebben hun patiëntendossier kunnen inkijken, vinden ze het belangrijk te weten welke zorgverlener toegang heeft tot hun dossier en moet het dossier strikt beveiligd zijn.

Digitaal

Het patiëntendossier bestaat meer en meer in digitale vorm, en dat vinden de patiënten over het algemeen een goede zaak. Belangrijk is wel dat er strenge regels zijn om misverstanden te vermijden en de patiënten vinden ook dat een papieren dossier moet blijven bestaan naast de digitale versie.

Om de aandacht op het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier, delen CM-medewerkers vandaag aan het Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde verkleed als zorgverlener fictieve patiëntendossiers uit en peilen ze naar de kennis van voorbijgangers over hun recht op een patiëntendossier.